Artiklar

VINDKRAFTSTEKNIKERPressmeddelande 2024-01-12


Klartecken: Vilhelmina Lärcentrum startar yrkeshögskoleutbildning för vindkraftstekniker


Vilhelmina Lärcentrum har blivit beviljad att starta en yrkeshögskoleutbildning för vindkraftstekniker. Utbildningen har tagits fram i samarbete med 14 vindkraftsföretag som också finns i ledningsgruppen.


Vindkraften är en viktig del i det ökade behov av energi. I Västerbottens inland kommer det inom några år troligen att byggas stora vindkraftsparker. Eftersom branschen expanderar, finns det en stor efterfrågan på vindkraftstekniker som har kompetens att sköta drift-, service- och underhållsarbete av vindkraftsanläggningar.


- Vi har tagit fram utbildningen tillsammans med vindkraftsföretagen, för att utbildningen ska innehålla de kompetenser som branschen efterfrågar. Vårt samarbete visar att företagen har ett stort intresse av att få kvalificerad personal till sina anläggningar, säger Lars Gavelin, arbetsmarknads- och vuxenutbildningschef i Vilhelmina kommun.


14 vindkraftsföretag engagerar sig i utbildningen


Den nya yrkeshögskoleutbildningen har haft vindkraftsföretag med sig redan från planeringsstadiet.


- Det är fantastiskt att kunna vara med och utforma utbildningen efter branschens behov. På en yrkesutbildning får deltagarna en god grund att stå på och vi engagerar oss för att se till att nya tekniker har de kunskaper som behövs när de kommer ut i arbetet, säger Lina Festin, senior team lead service på Vestas Wind Systems A/S som har runt 2000 turbiner i Sverige.


- Traditionellt har vindkraft varit en mansdominerad bransch, men vi anställer allt fler kvinnor som vindkraftstekniker. Utbildningen i Vilhelmina fyller ett behov av att ha en utbildningsort i norra Sverige. De som bor nära vindkraftsparkerna får en möjlighet att kunna utbilda sig, bo och arbeta i norra Sverige, säger Lenny Sundelin, drift- och underhållschef nordöstra Sverige på Siemens Gamesa som har över 1000 turbiner.


Utbildning med arbetsmöjligheter


Utbildningen startar hösten 2024 och har plats för 35 studerande. Flera teoretiska moment är på distans, men för laborationer och praktiska inslag krävs att de studerande är på plats.

- Vi är glada att kunna erbjuda denna unika utbildning här i norra Sverige. Vi kommer att utbilda personer i ett bristyrke där Arbetsförmedlingens prognos är att det är mycket stora möjligheter till arbete, säger Chatarina Vesterlund, utbildningsledare för utbildningen vindkraftstekniker på Vilhelmina Lärcentrum.

 

Information om utbildningen:

Vindkraftstekniker | Vilhelmina Lärcentrum (vilhelminalarcentrum.se)

 

Kontakt:

Lars Gavelin, 073-062 13 29, lars.gavelin@vilhelmina.se

Chatarina Vesterlund, 072-451 76 47, chatarina.vesterlund@vilhelmina.se

Lina Festin, linfs@vestas.com

Lenny Sundelin, 072-222 90 80, lenny.sundelin@siemensgamesa.com

 

Medverkande företag:

Enercon

Energiservice

Fred Olsen Renewables AB

Jämtkraft AB

Nordex SE

OX2

Ramboll

RWE Renewables Sverige AB

Siemens Gamesa

Statkraft

Vasavind

Vattenfall AB

Vestas Wind Systems A/S

WPS Sweden


Chatarina Vesterlund


Utbildningsledare


telefon: 072-451 76 47

e-post: chatarina.vesterlund@vilhelmina.se

Välkommen att kontakta oss om du har frågor