Processtekniker

PROCESSTEKNIKER

Asfalt, krossning & betong

Vill du ha många möjligheter i flera branscher?  


Processtekniker är en yrkeshögskola för dig som vill arbeta inom krossverk, asfaltverk och betongindustri.

Utbildningen omfattar ca 15 månader och har 35 studerandeplatser.

De teoretiska momenten är på distans, med lektioner på fjärr och distansuppgifter.

30 % av utbildningstiden utgörs av LIA, Lärande I Arbetet dvs. praktik.


Vilhelmina, Sollefteå och Norrtälje är tre samlingsorter för yrkeshögskoleutbildning till Processtekniker inom krossning, asfalt och betong.
Norrtälje är ny samlingsort för utbildningen.
Den här yrkehögskolan ges i samarbete med Svevia, Skanska, NCC, GGB och Krossekonomi AB.
Vi har tagit fram utbildningen tillsammans, för att utbildningen ska innehålla de kompetenser som branschen efterfrågar.
Företagen finns i ledningsgruppen tillsammans med studeranderepresentanter och utbildningsanordnare för styrning och ledning av utbildningen.

Om utbildningen

Tid

2024-11-04 - 2026-01-30

65 veckor

Antal

35 platser

Studieorter är Vilhelmina, Sollefteå och Norrtälje


Broschyr och film om utbildningen

Läs vår broschyr framtagen med företagen i ledningsgruppen.

Se vår film om utbildningen!


Ansökan

Länk till ansökan

Sista ansökningsdag 1 september 2024


Introduktion

Läs vårt introduktionsmaterial till deltagare om utbildningen.


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis, men du bekostar själv studielitteratur.


Medverkande företag

Krossekonomi AB, GGB AB, NCC AB, Skanska AB och Svevia AB.


Målgrupp

För personer som vill arbeta inom krossverk, asfaltverk och betongindustrin.


Arbetslivets kompetenskrav

  1. Förmåga att hantera produktionsutrustningar för krossning av berg.
  2. Förmåga att hantera produktionsutrustningar för produktion av betong.
  3. Förmåga att hantera utrustningar för framställning och utläggning av vägbeläggningsmaterial
  4. Förmåga att optimera en produktionsprocess för bästa ekonomiska och kvalitetsmässiga utfall
  5. Grundläggande kunskaper om bergmaterial, deras egenskaper och lämplighet för olika ändamål
  6. I den aktuella yrkesrollen kunna samverka med medarbetare och andra aktuella aktörer.
  7. Självständigt kunna styra och övervaka en produktionsprocess i den aktuella verksamheten.
  8. Självständigt kunna utföra standardiserad provtagning på råvara och produkt i processen
  9. Systematiskt kunna hantera kvalitetskrav, miljö- och arbetsmiljöfrågor i verksamheten.

Vilka förkunskaper behöver jag?

Du behöver:  

- Gymnasieexamen eller motsvarande

- B-körkort

Var studerar jag?

Distansundervisning med enstaka närträffar i
Vilhelmina, Sollefteå eller Norrtälje.

Ingående kurser 5p/vecka

Förberedande branschkunskap: 10p

Mekanisk underhållsteknik: 15p

Hjullastare: 20p

Krossteknik: 35p

Bergmaterial: 25p

Asfalt: 30p

LIA: 100p

Betongteknik: 30p

Miljökunskap: 15p

Provningsmetoder: 15p

Vägning verifiering: 10p

Examensarbete: 20p


Summa: 325p = 65 veckor


Poäng (YH)

325p (5p/vecka), 65 veckor


Boendepaket i Vilhelmina

Vi har samlat våra förslag på boenden i Vilhelmina HÄR (länk).


Aktiviteter i Vilhelmina

Vi har samlat förslag på aktiviteter att göra i Vilhelmina under din vistelse här (länk).


Mer info

När du jobbar som Processtekniker så kan det vara aktuellt med säkerhetsklassning eller utdrag från belastningsregistret tex vid sprängningsarbeten, arbete vid flygplatser eller militära anläggningar.

Processtekniker Vilhelmina

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se

Intresseanmälan/Ställ din fråga 

 
 
 
 
 
Bli processtekniker

TRE TJEJER OM PROCESSTEKNIKER

Byta inriktning, kombinera yrken eller bli chef?

Ett bättre sätt att lära? Yrkeshögskolan (YH) skapar möjligheter att skaffa kontakter, få värdefulla erfarenheter och är ett bra steg in i den bransch man utbildar sig till. Kombinationen av teori och lärande i arbete (LIA), att praktiskt få användning för det man lärt sig i teorin, är något som lockar med utbildningsformen. Det är Fredrica Fresk, Ebba Ask och Sara Unnes överens om.

Robin Björnvind

ROBIN BJÖRNVIND SOM ARBETSLEDARE

Utbildningen resulterade i anställning

Långa, intensiva arbetsdagar under vår, sommar och tidig höst, men ledig under vintersäsongen. Bred utbildning med värdefull praktikperiod, viktiga kontakter och nya kunskaper. Robin Björnvind utbildade sig till processtekniker och säkrade sin arbetsplats inom ett trygg bransch.

PROCESSTEKNIKER - asfalt, krossning och betong


Att läsa yh, hur är det? För vem passar processtekniker?