Robotteknik

Introduktion till Automation och Robotteknik

för företag som använder eller har för avsikt
att använda robotar i produktionen

Uppdragsutbildning till företag och anställda


Kursen är framtagen som fortbildning för företag och anställda, för att ge en grundläggande inblick i den avancerade teknik som används i industrin samt för att skapa nyfikenhet och insikt i ämnet.  
Automatiserade system och robotteknik används bland annat i tillverkningsindustrin, livsmedelsindustrin och i processindustrin.
För att arbeta professionellt med programmering och problemlösning krävs ytterligare
studier. Kursen ska därför betraktas som en introduktion till ett ämnesområde
där utvecklingen sker snabbt och behovet av utbildad arbetskraft är stort.

Referenser från tidigare utbildningar är

Anders Mikaelsson, VD Ecoclime Procuction AB

Robert Borgén, platschef North Grade AB

Om utbildningen

Tid

48 timmar totalt

2024-02-05 - 2024-03-19

främst kvällar, samt ett par träffar dagtid


Detaljplanering

Klicka här för studieplan kurs med start februari 2024


Kostnad

9800 kr+ moms


Anmälan

Klicka här för anmälan!

OBS! Anmälan är bindande och kursen faktureras företaget i samband med utbildningsstart.Frågor om kursen

Hans Tegnander tel 070-394 03 74

Vilka förkunskaper behöver jag?

Kursen är avsedd för anställda vid företag som använder eller har för avsikt att använda robotar i produktionen.Viss datorvana är önskvärd liksom teknisk utbildning eller yrkeserfarenhet inom teknisk produktion.

Var studerar jag?

Du deltar i kursen via digitalt/fjärrteknik samt vissa moment på plats. För detaljplanering, se schema!

Kursens syfte

- Att efter genomgången kurs ska deltagarna ha utvecklat insikt i vad som krävs för att planera och utföra arbeten med styr- och reglerteknisk utrustning.
- Att deltagarna utvecklar ett säkert och miljömässigt arbetssätt samt förmåga att dokumentera sitt arbete.
- Att ge kunskaper om uppbyggnad av, funktion och principer samt för de risker som finns vid arbete med robotar och industriella automatiserade system.
- Att ge en kunskapsgrund för anställda i företag, som kommer att arbeta med, eller i närheten av industrirobotar i produktion.


Kursinnehåll

- Logiska grundfunktioner för olika styrtekniska lösningar.
- Styrtekniska mätgivare, till exempel induktiva givare, kapacitiva givare, optiska givare och lägesgivare.
- Vanligt förekommande begrepp och uttryck inom mät- och styrteknik.
- Uppbyggnad och funktion hos enklare programmerbara styrsystem, PLC (Programmable Logic Controller)
- Industrirobotens principiella uppbyggnad och användningsområden.
- I kursen behandlas säkerhetsfrågor som har en central roll i arbete med styr- och reglerteknik, eftersom misstag kan orsaka stora skador både på person och på egendom.
- Tillämpning av gällande säkerhetsföreskrifter vid arbete i robotcellen.
- Enklare programmering samt grundläggande ändringar i befintliga program.
- Kontroll före drifttagning samt provkörning av program på ett säkert sätt vad gäller både person och utrustning.