Energiingenjör

YRKESHÖGSKOLA

ENERGIINGENJÖR


En utbildning för dig som vill vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att minska energiförbrukningen inom industri och fastigheter. Du ges möjligheten att fördjupa dig i energi-, teknik och klimatfrågor. Energi är framtidens bransch, så ta chansen att påverka och utveckla samhället på både ett ekonomiskt och miljömässigt plan.


Energiingenjören hittar nya energieffektiva lösningar och utvecklar befintliga utifrån miljövänlighet och kostnadseffektivitet. För dig som framtida energiingenjör öppnar sig många möjligheter i en expansiv bransch. Utbildningen ger dig möjlighet till ett flexibelt arbete med stor variation mellan fältarbete och kontorsjobb.
Exempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara energiingenjör, energirådgivare, energispecialist, energistrateg eller projektledare inom hållbara system.


Läs mer om utbildningen på utbildningsanordnarens Företagsekonomiska institutet (FEI) hemsida

INFORMATION

Utbildningen genomförs av FEI (Företagseknomiska intstitutet) med lektioner på fjärr i ett koncept som FEI kallar Feiflex

Vilhelmina Lärcentrum är en studieort för utbildningen som bedrivs av FEI.


TID

Utbildningsstart augusti 2021

 


PLATS

Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Sollefteå, Sorsele, Vilhelmina, Västervik och FEIFLEX

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan och

särskilda behörigheter:

  • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande:

    Energiteknik 1 eller Fysik 1 och Matematik 2

  • Reell kompetens: Om du saknar formella meriter kring till exempel

    gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan FEI istället göra en bedömning av din reella kompetens

  • FEI erbjuder en BFU (behörighetsgivande förutbildning) som gör dig fullt behörig även om du idag saknar den särskilda behörigheten. BFU innebär att om utbildningen inte har tillräckligt många behöriga sökanden, kommer du som ej behörig att kunna läsa en BFU, vilket är ett kurspaket på 5 veckor för att bli behörig, innan utbildningen startar. Om du har klarat BFU så är du garanterad en plats vid utbildningen. Läs mer på utbildningens hemsida.


URVAL

Betyg
Särskilt prov


ANSÖKAN

Ansökan stängd.

VAD ÄR YH-UTBILDNING?

Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Innehållet i utbildningarna syftar till att leda till jobb direkt efter examen.

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbetslivet, som är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Genom LIA-praktiken får studenterna arbetslivserfarenhet och ett kontaktnät inom arbetslivet, medan arbetslivet i sin tur får tillgång till kompetenta studenter och chans att hitta och rekrytera ny kompetent personal.

En YH-utbildning är mellan ett halvår och uppåt, men oftast runt två år. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Samtliga YH-utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

 

Läs mer om YH-utbildning HÄR!


KORT OM UTBILDNINGEN

Energiingenjör är en yrkeshögskoleutbildning som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under två år och får en yrkes- högskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar per vecka. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Under Lärande i arbete (LIA) följer du arbetsplatsens arbetstider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkes- området. Delkursen Engelska som fackspråk ges på engelska.


UTBILDNINGENS MÅL

Målet med utbildningen är att du efter fullgjord utbildning fram- gångsrikt ska kunna arbeta med att initiera och leda projekt inom energiområdet. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha:

  • Kunskaper om energikällor, energiförsörjningssystem, och om kedjan från energiproduktion till distribution och förbrukning

  • Färdigheter i att planera och genomföra energikartläggningar och energieffektiviseringsåtgärder

  • Kompetens för att självständigt kunna bedöma och värdera olika energiförsörjningslösningar och energibesparande åtgärder utifrån ekonomiska och hållbarhetsmässiga perspektiv


LEDNINGSGRUPP

Alla yh-utbildningar genomförs i samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen. Ledningsgruppens ledamöter består av represen- tanter från utbildningsanordnaren, arbetslivet, skolväsendet och studerande . Ledningsgruppen säkerställer att utbildningen är aktuell och relevant. De ansvarar även för att anta sökande, tillgodoräknande av studier, examensbevis, kvalitetsarbete och

att utbildningen genomförs enligt lagen för yrkeshögskolan.


LÄRANDE I ARBETE (LIA)

Utbildningen består av 26 veckor praktik, Lärande i arbete (LIA).
LIA är en viktig framgångsfaktor för utbildningen. Den ger dig tillfälle att arbeta praktiskt inom yrkesområdet och därigenom möjligheter att tillämpa nyvunna kunskaper i ett skarpt läge. Du söker själv din LIA med stöd från FEI.

Sara

Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon        073-8429920

e-post          sara.danielsson@vilhelmina.se


INGÅENDE KURSER, 5P/VECKA

Energiproduktion 30p

Energidistribution 30p

Energiförsörjningssystem 20p

Tillämpad energiberäkning 20p

Kyl- och värmepumpsteknik 15p

Styr- och reglerteknik 20p

Miljöcertifiering och hållbarhet 2p

Energieffektiviseringsteknik 20p

Ekonomi och investeringsbedömning 2p

Entreprenadjuridik 10p

Engelska som fackspråk 15p

Projektledning och projektmetodik 20p

Examensarbete 30p

Lärande i Arbete 1 60p

Lärande i Arbete 2 70p


Summa: 400p = 80 veckor

BOENDEPAKET

Vi erbjuder boendepaket i Vilhelmina under teoriveckorna.

Boende under lärlingsveckorna har deltagarna ofta löst via vandrarhem, privat boende eller egen husvagn i anslutning till verkstaden.


Se våra erbjudanden HÄR (länk)

AKTIVITETER I VILHELMINA

Vi har samlat en del aktiviteter som finns att göra i Vilhelmina under teoriveckorna. 


Se våra aktiviteter HÄR (länk)


DIGITALA ÖPPET HUS

2021-03-17 Onsdag klockan 17.30 - 19.00

2021-04-15 Torsdag klockan 17.30 - 19.00

2021-05-05 Onsdag klockan 17.30 - 19.00


Anmäl dig HÄR (länk)