Information

BRA ATT VETA UNDER, INFÖR ELLER EFTER DIN UTBILDNING


INFORMATION

AKTIVITETER och tips på resmål i Vilhelmina hittar du HÄR.


AVBRUTNA studier måste intygas 

Viktig information från CSN (länk).


BELASTNINGSREGISTRET utdrag

Begär ett utdrag ur belastningsregistret HÄR (länk).


BEDÖMNINGSTJÄNST Utländsk utbildning

Få svar på  vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige HÄR (länk)!


BIBLIOTEKSTJÄNSTER

Behöver du tillgång till databaser och e-tidskrifter, kontakta studiebibliotekarien på kommunbiblioteket.


BOENDE

Tips på boende (länk) under studietiden


BOKA lokaler

Kontakta vår administratör Marlene Selmbro för att boka lokal. Du hittar hennes kontaktuppgifter HÄR (länk).


BÖCKER

Studerande på svenska för invandrare, särskild vuxensutbildning och grundläggande vuxenutbildning har rätt till lån av läromedel under studietiden.

Studerande på gymnasienivå, YH och högskole/universitet bekostar själva sin kurslitteratur.


DATORER

Du kan ansluta din dator till vårt öppna nät.

Deltagare vid våra vuxenutbildningar får en personlig inloggning till Office 365.


FIKA/MAT

Välkommen att använda kaffeautomat, kylskåp och mikrovågsugnar. 


FRÅNVARO

Enligt förordning om vuxenutbildning 7 kapitlet, 1§.

Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.


FÖRSÄKRINGAR

Individförsäkring

Alla deltagare vid Lärcentrums utbildningar omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Läs mer i informationsblanketten (länk).


Kommunförsäkring, sakskada

Vilhelmina kommun har en kommunförsäkring som omfattar skadeståndsskyldighet och gäller för person- och sakskada under yrkesutbildning, praktik, arbetsträning, arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt vi annan liknande verksamhet.

Kommunförsäkring (bla pkt 13, sid 19-20)


INDIVIDUELL studieplan

Som deltagare inom sfi, särvux, grundvux och gyvux ska du ha en individuell studieplan. Studievägledaren ansvarar för att planen upprättas och är aktuell.

Din lärare och du som studerande svarar tillsammans för individuell kursplanering. Kursplaneringen ligger till grund för studieplanen.


KOPIERING/UTSKRIFT

Kopiering för eget bruk kostar 1 kr/kopian.

Utskrift via dator är avgiftsfri.


KRISHANTERINGSPLAN

Krishanteringsplan (länk)

Akuta situationer checklista (länk)


KRÄNKANDE behandling

Plan mot kränkande behandling (länk)

Anmälan kränkande behandling (länk)

Plan hot om våld (länk)MINILÄRCENTRUM

I fjällbyn Saxnäsfinns lokaler för studerande, ett så kallat "minilärcentrum" med datorer och fjärranslutning.


NIVÅTEST

Planerar du att studera på vuxenutbildningen i Vilhelmina och är osäker vilken nivå du ska börja på så går det att göra ett nivåtest. Du kan göra nivåtest för svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. För mer information ta kontakt med vår SYV (länk)


PARKERING/Motorvärmare

Parkeringsplatser finns intill byggnaden samt ovanför Lärcentrum.

Vid behov av motorvärmare kontakta:

Malgomajskolan exp. 0940- 142 22, 142 24

Hembergskolan exp. 0940- 141 90

SCHEMAN

Sfi lektioner:

Sfi Alfa: må-fre kl 8.30-12 

Idrott tis kl 13 - 14.30

Läxstöd ons kl 12.30 - 14.30
Vissa deltagare går praktisk sfi vid Handtaget

Sfi AB: 

Måndagar 8.30-15.30

Tis-fre kl 8.30-12

Idrott tis kl 13 - 14.30

Sfi C: må-fre kl 8.30-12 

Idrott tis kl 13 - 14.30


Sfi D: måndagar och fredagar kl 9-12


Grundläggande vux (länk)

Schema Lapplandsvux – gymnasiala kurser


TERMINSTIDER

Svenska för invandrare, Sfi

Intag första måndagen i månaden


Tider 2024:

VT 24: 2024-01-02 - 2024-06-28

HT 24: 2024-08-12 - 2024-12-20

Undervisning kan planeras in vissa veckor under v27-v32


Dagar med hemstudier för Sfi

2024:

5 januari Trettondagsafton

28 mars Skärtorsdag

10 maj 

7 juni

1 juli - 4 augusti (v27-v31) 

23 december

27 december

30 decemberGrundläggande vuxenutbildning

Intag vecka 2 och vecka 35.

VT24: 2024-01-08 - 2024-05-24


KomVux - Lapplandsvux (allmänna ämnen)

VT24: 2024-01-08 - 2024-05-24SEMESTER

2024

Kansliet är semesterstängt 1 juli - 2 augusti och

öppnar efter semestern måndag 5 augusti

Vid brådskande ärenden kontakta
Vuxenutbildningschef Lars Gavelin 073-062 13  29.


STIPENDIUM från Vilhelmina kommun

Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av kommunen för ditt examensarbete. Det finns också möjlighet att få ersättning för resor som uppkommer i samband med examensarbetet. Läs mer här (länk)!


STUDIESTARTSSTÖD

För att söka studiestartstöd behöver du:

* Vara mellan 25-56 år

* Vara arbetslös och anmäld hos AF, och varit arbetssökande i minst 6 månader.

* Ha kort tidigare utbildning

* Ha stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå

* Inte haft studiestöd de senaste 3 åren.


Dessa skolformer ger rätt till studiestartstöd:

* Utbildningar på grundskole- och gymnasial nivå på kommunal vuxenutbildning

* Allmänna kurser på grundskole- och gymnasial nivå på folkhögskola

Ansök HÄR (länk)


TEKNISKA resurser

Digitalkamera, riktigt bra ljudinspelare (för ex.vis intervjuer), konferenstelefon samt datorprojektor finns även att låna.


TENTAMEN/Skrivning/Prövning

För samtliga studerande i kommunen kan tentamen göras på Lärcentrum, i vissa fall mot en avgift. Vid tentamen kontakta alltid först den berörda institutionen på universitet/högskola.

TILLGÅNG till Lärcentrum

Du kvitterar ut en "tagg" (plastbricka) för tillgång till Lärcentrum på kvällar och helger

VALIDERING

Validering handlar om att erkänna och tillvarata människors faktiska eller reella kunskap och kompetens oberoende av hur den förvärvats. Det handlar om kunskaper man har skaffat sig i arbetslivet, i studiecirkeln eller på sin fritid

Läs mer om validering HÄR (länk)


ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Hur vi kan leva hållbart 2030 (länk)

Mot hållbar global utveckling över stock och sten (länk)

Mäns våld mot kvinnor (länk)


PERSONUPPGIFTER

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla din ansökan och att du sedan ska kunna fullgöra dina ev. fortsatta studier hos oss. Vi tillämpar vid varje tidpunkt gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.


Mer information om behandling av personuppgifter hittar du på Vilhelmina kommuns hemsida. Du når vårt dataskyddsombud på gdpr@vilhelmina.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


PRÖVNING

Om Du vill göra prövning skall Du i god tid fylla i blanketten Ansökan om prövning och lämnar den till Kansliet.

Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs och prövningstillfälle och skall erläggas i förskott.

Anvisad lärare informerar om hur prövningen går till och rekommenderar litteratur. Prövning gäller alltid hel kurs.

I alla kurser krävs både skriftlig och muntlig prövning, i vissa även laborationer.