Information

BRA ATT VETA UNDER, INFÖR ELLER EFTER DIN UTBILDNING


INFORMATION

AKTIVITETER och tips på resmål i Vilhelmina hittar du HÄR.


ANSÖKAN externa utbildningar

Blankett (länk)  


AVBRUTNA studier måste intygas

Viktig information från CSN (länk).


BELASTNINGSREGISTRET utdrag

Begär ett utdrag ur belastningsregistret HÄR (länk).


BEDÖMNINGSTJÄNST Utländsk utbildning

Få svar på  vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige HÄR (länk)!


BIBLIOTEKSTJÄNSTER

Behöver du tillgång till databaser och e-tidskrifter, kontakta studiebibliotekarien på kommunbiblioteket.


BOENDE

Tips på boende (länk) under studietiden


BOKA lokaler

Kontakta vår administratör Siri Nilsson för att boka lokal. Du hittar hennes kontaktuppgifter HÄR (länk).


BÖCKER

Studerande på svenska för invandrare, särskild vuxensutbildning och grundläggande vuxenutbildning har rätt till lån av läromedel under studietiden.

Studerande på gymnasienivå, YH och högskole/universitet bekostar själva sina läroböcker/kurslitteratur.


Covid-19

Läs mer om hur vi arbetar under coronapandemin och allmän information om viruset HÄR (länk).


DATORANVÄNDNING

Deltagare vid Lärcentrum har personlig inloggning. Gäster kan, ifall så är möjligt, låna dator och logga in med gästinloggning. Det går även att använda sin egen dator och koppla upp på vårt nät.


ENKÄTER

Generell Lärcentrum-enkät (länk)  

Svenska för invandrare -enkät (klar v24, v50) (länk)

Uppföljning efter avslutad utbildning (länk)


FIKA/MAT

Tillgång till fullt utrustat pentry med kaffeautomat, kylskåp och mikrovågsugnar. Lunchkuponger finns att köpa till skolmatsalen belägen ett stenkast från Lärcentrum. Alternativt serveras en enklare lunch på Te-centralen, Malgomajskolan 1.


FRÅNVARO

Enligt förordning om vuxenutbildning 7 kapitlet, 1§.

Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.


FÖRSÄKRING

Alla studerande vid den kommunala vuxenutbildningen omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Läs mer i informationsblanketten (länk).


INDIVIDUELL studieplan

Som deltagare inom sfi, särvux, grundvux och gyvux ska du ha en individuell studieplan. Studievägledaren ansvarar för att planen upprättas och är aktuell.

Din lärare och du som studerande svarar tillsammans för individuell kursplanering. Kursplaneringen ligger till grund för studieplanen.


KOPIERING/UTSKRIFT

Kopiering för eget bruk kostar 1 kr/kopian.

Utskrift via dator är avgiftsfri.


KRISHANTERINGSPLAN

Krishanteringsplan (länk)


KRÄNKANDE behandling

Plan mot kränkande behandling (länk)

Anmälan kränkande behandling (länk)

Plan hot om våld (länk)


LEDIGHET

Planerar du att vara ledig från utbildningen använder du ledighetsansökan (länk).


LÅN TILL KÖRKORT

Klicka HÄR och läs mer om körkortslån från CSN (länk).


MINILÄRCENTRUM

I fjällbyarna Saxnäs och Dikanäs finns lokaler för studerande, ett så kallat "minilärcentrum" med datorer och videokonferensmöjligheter.


NIVÅTEST

Planerar du att studera på vuxenutbildningen i Vilhelmina och är osäker vilken nivå du ska börja på så går det att göra ett nivåtest. Du kan göra nivåtest för svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. För mer information ta kontakt med vår SYV (länk)


PARKERING/Motorvärmare

Parkeringsplatser finns intill byggnaden samt ovanför Lärcentrum.

Vid behov av motorvärmare kontakta:

Malgomajskolan exp. 0940- 142 22, 142 24

Hembergskolan exp. 0940- 141 90

PERSONUPPGIFTER

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla din ansökan och att du sedan ska kunna fullgöra dina ev. fortsatta studier hos oss. Vi tillämpar vid varje tidpunkt gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.


Mer information om behandling av personuppgifter hittar du på Vilhelmina kommuns hemsida. Du når vårt dataskyddsombud på gdpr@vilhelmina.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


PRÖVNING

Om Du vill göra prövning skall Du i god tid fylla i blanketten Ansökan om prövning och lämnar den till Kansliet.

Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs och prövningstillfälle och skall erläggas i förskott.

Anvisad lärare informerar om hur prövningen går till och rekommenderar litteratur. Prövning gäller alltid hel kurs.

I alla kurser krävs både skriftlig och muntlig prövning, i vissa även laborationer.


SCHEMAN

Sfi lektioner:

Sfi Alfa + intro: må-fre kl 8.30-12

Sfi AB: må-fre kl 8.30-12

Sfi CD: må-to kl 12-15.30, fre kl 8.30-12


Sfi läxstöd (samt del i Sfi yrkesintroduktion):

Sfi Alfa + intro: måndag och onsdag kl 12.30-14.30


Sfi yrkesintroduktion:

tisdag, torsdag, fredag kl 12.30-15.30


Grundläggande vux (länk)

Schema Lapplandsvux – Lapplandsvux


STIPENDIUM från Vilhelmina kommun

Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av kommunen för ditt examensarbete. Det finns också möjlighet att få ersättning för resor som uppkommer i samband med examensarbetet. Läs mer här (länk)!


STUDIESTARTSSTÖD


För att söka studiestartstöd behöver du:


* Vara mellan 25-56 år

* Vara arbetslös och anmäld hos AF, och varit arbetssökande i minst 6 månader.

* Ha kort tidigare utbildning

* Ha stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå

* Inte haft studiestöd de senaste 3 åren.


Dessa skolformer ger rätt till studiestartstöd:


* Utbildningar på grundskole- och gymnasial nivå på kommunal vuxenutbildning

* Allmänna kurser på grundskole- och gymnasial nivå på folkhögskola


Ansök HÄR (länk)


TEKNISKA resurser

Digitalkamera, riktigt bra ljudinspelare (för ex.vis intervjuer), konferenstelefon samt datorprojektor finns även att låna.


TENTAMEN/Skrivning/Prövning

För samtliga studerande i kommunen kan tentamen göras på Lärcentrum, i vissa fall mot en avgift. Vid tentamen kontakta alltid först den berörda institutionen på universitet/högskola.


TERMINSTIDER

Svenska för invandrare, Sfi

Utbildning året runt, intag första måndagen i månaden

Tider 2022:

SFI start: måndag 3 januari

SFI uppehåll v27 - v31, 5 juli - 5 augusti

SFI start: måndag 8 augusti


Tider 2023:

SFI start: måndag 2 januari

SFI uppehåll v27 - v31, 3 juli - 4 augusti

SFI start: måndag 7 augusti


Grundläggande vuxenutbildning

Intag vecka 2 och vecka 35.

Tider 2022:

Vt22: 2022-01-03 - 2022-05-27

Ht22: 2022-08-22 - 2023-01-06


Intag vecka 2 och vecka 34

KomVux - Lapplandsvux (allmänna ämnen)

VT22: 2022-01-10 - 2022-05-27

HT22: 2022-08-22 - 2023-01-06


Dagar med hemstudier för Sfi

2022:

7 januari Klämdag

14 april Skärtorsdag

27 maj Klämdag

4 juli - 5 aug (v27-v31) Sommarstängt

4 november Allhelgonaafton

23 - 31 december


2023:

5 januari Trettondagsafton

6 april Skärtorsdag

19 maj Klämdag

3 juli - 4 augusti (v27-v31) Sommarstängt

3 november Allhelgonaafton

25 - 29 december


START och SEMESTER

2022

Kansliet är semesterstängt 4 juli - 5 augusti och

öppnar efter semestern måndag 8 augusti

Vid brådskande ärenden kontakta
Vuxenutbildningschef Lars Gavelin 073-062 13  29.


TILLGÅNG till Lärcentrum

Du kvitterar ut en "tagg" (plastbricka) för tillgång till Lärcentrum på kvällar och helger

VALIDERING

Validering handlar om att erkänna och tillvarata människors faktiska eller reella kunskap och kompetens oberoende av hur den förvärvats. Det handlar om kunskaper man har skaffat sig i arbetslivet, i studiecirkeln eller på sin fritid

Läs mer om validering HÄR (länk)


VIDEOKONFERENS

I Lärcentrums lokaler finns videokonferensutrustning för kontakt mellan lärare och studentgrupper samt lektioner/föreläsningar. Videokonferensstudios kan även bokas för egna träffar i mån av tillgång.


Är du studerande vid den kommunala vuxenutbildningen eller läser mot högskola/universitet har du möjlighet att använda Lärcentrums lokaler.


ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Hur vi kan leva hållbart 2030 (länk)

Mot hållbar global utveckling över stock och sten (länk)

Mäns våld mot kvinnor (länk)