Högskoleprovet

VI STÖDJER DIG I DET LIVSLÅNGA LÄRANDET


HÖGSKOLEPROVETVårens högskoleprov
- Två provtillfällen, datum 13 mars och 8 maj.

- 35 000 skrivande per provtillfälle, totalt maximalt 70 000 skrivande.

- Endast de som fyller 19 år under 2021 eller är äldre får skriva. (även yngre som går sista terminen på gymnasiet våren 2021).

Anmälan är öppen 12 - 18 januari och görs samtidigt till de två provtillfällena. Anmälan stängs då max antal platser har nåtts så gör din anmälan i början av anmälningstiden. Den som anmäler sig kan inte välja provdatum själv och får bara skriva provet vid ett av de två provtillfällena.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD

LÄS MER (länk)

VAD ÄR HÖGSKOLEPROVET?


Alla som vill får skriva högskoleprovet. Det finns inga krav på medborgarskap, uppehållstillstånd eller ålder men provet ges bara på svenska.


För att kunna använda ditt högskoleprovsresultat vid antagning till högskolan måste du för det första vara behörig till den eller de utbildningar du har sökt till. Om ett urval måste göras, det vill säga om det finns fler behöriga sökande än platser på en utbildning, fördelas platserna på olika urvalsgrupper. Minst 1/3 och högst 2/3 av platserna ska fördelas till betygsgruppen respektive till högskoleprovsgruppen.


TIPS PÅ HUR DU KAN FÖRBEREDA DIG INFÖR HÖGSKOLEPROVET


Om du ska skriva högskoleprovet den 6 april finns det flera sätt som du kan förbereda dig på. Du kan öva på gamla prov, repetera matematik och läsa mycket.


Läs mer

HÖGSKOLEPROVETS OLIKA DELAR


Högskoleprovet består av fem provpass och åtta olika delar med totalt 160 uppgifter. Läs mer om vilka delar provet innehåller på studera.nu.


Läs mer

 

PROVDAGEN


Högskoleprovet tar hela dagen. Nedan hittar du schemat och vilka delproven är.


Läs mer

VÄRT ATT VETA


Det tar ungefär två år att ta fram ett nytt högskoleprov. När man ska sammanställa ett färdigt prov finns det bestämda regler för hur det ska se ut. Till exempel ska ämnesområden och olika typer av uppgifter varieras på liknande sätt vid varje provtillfälle, både i de olika delproven och i provet som helhet.

Det finns fast anställda och frilansande provkonstruktörer som arbetar med att ta fram nya uppgifter. Men det är bara en bråkdel av uppgifterna som används i ett färdigt prov. Många uppgifter sållas bort på vägen.


RESULTATET GÄLLER I FEM ÅR

 

Du kan använda ditt resultat för att söka till högskolan i fem år. Det är alltid ditt bästa resultat från de senaste fem åren som gäller. Ett provresultat är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller fem år efter provtillfället (Ur Högskoleförordningens sjunde kapitel om tillträde till utbildningen).


Läs mer (länk)


ANMÄLAN


Anmälan till höstens prov öppnas under början av augusti 2021. Du anmäler dig till högskoleprovet via webben. Anmälningsavgiften är 450 kronor. Observera att betalningen måste vara genomförd senast sista anmälningsdag. Sista anmälningsdag fungerar endast kortbetalning med VISA eller MasterCard. Sista anmälningsdag kan du inte betala via bankgiro.


Anmäl dig (länk)

Bilder från www.studera.nu