Studiestartsstöd

VI STÖDJER DIG I DET LIVSLÅNGA LÄRANDET


STUDIESTARTSSTÖD

VAD ÄR STUDIESTARTSSTÖD?


Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Det är hem­kommun­en som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studie­starts­stödet. Det är också där som du gör din ansökan. 

Studiestartsstöd

FÖR ATT SÖKA STUDIESTARTSSTÖD BEHÖVER DU


Vara mellan 25-56 år

Vara arbetslös och anmäld hos AF, och varit arbetssökande i minst 6 månader.

Ha kort tidigare utbildning

Ha stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå

Inte haft studiestöd de senaste 3 åren.

 Skolformer

DESSA SKOLFORMER GER RÄTT TILL STUDIESTARTSSTÖD

 

Utbildningar på grundskole- och gymnasial nivå på kommunal vuxenutbildning

Allmänna kurser på grundskole- och gymnasial nivå på folkhögskola


 

Ekonomi

BELOPP


Studiestartsstödet betalas vanligtvis ut för fyra veckor i taget. Hur mycket pengar du får beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och vilken inkomst du har.


OM DU HAR BARN


Du som har vårdnaden om barn kan få mer bidrag. Det kallas tilläggsbidrag.

Läs mer om tilläggsbidrag HÄR (länk).


KRAV OCH VILLKOR

 

För att du ska ha rätt till studiestartsstöd måste du uppfylla vissa krav. Även den utbildning du vill gå måste uppfylla kraven. Några av kraven utreds av din hemkommun, resten utreder CSN.


Läs mer på CSN:s hemsida HÄR (länk).ANSÖKAN


Innan du ansöker träffar du en studie- och yrkesvägledare eller någon annan person som arbetar med studiestarts­stödet på din hemkommun. Tillsammans lägger ni upp en plan för dina studier och pratar om vilka bidrag och lån som kan vara aktuella för dig. Om ni kommer överens om att studiestartsstöd skulle vara rätt för dig, gör ni en ansökan.


ANSÖK HOS DIN HEMKOMMUN


Du ansöker om studiestartsstöd hos din hemkommun. De skickar sedan vidare din ansökan till CSN. Det går inte att ansöka direkt hos CSN. Du kan ansöka om studiestartsstöd flera gånger, under förutsättning att du har veckor kvar.


All information är hämtad direkt från CSN. Läs mer HÄR (länk).


Antal veckor med studiestartsstöd
Balopp studiestartsstöd 2020

KONTAKTA VÅR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE


Kontaktuppgifter till vår SYV finner du HÄR (länk).