Validering/prövning

KOM VIDARE ÄVEN UTAN BETYG


VALIDERING/PRÖVNING

Vad är validering?

 

Validering handlar om att erkänna och tillvarata människors faktiska eller reella kunskap och kompetens oberoende av hur den förvärvats. Det handlar om kunskaper man har skaffat sig i arbetslivet, i studiecirkeln eller på sin fritid.

 

Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller icke-formell utbildning, till exempel en kurs på fritiden.

Den samlade, faktiska kompetens som en individ har kallas reell kompetens. Validering är en metod för att synliggöra reell kompetens. Den faktiska kompetensen bevisas genom olika test.


Vad är prövning?


En prövning innebär att du läser en kurs på egen hand och sedan gör en eller flera större uppgifter/prov som omfattar hela kursen. Resultatet på prövningen avgör vilket betyg du får på kursen, du kan uppnå alla betyg E-A genom en prövning. Viktigt att veta kan vara att du inte får studiemedel under tiden du pluggar till en prövning.


Om du vill göra prövning ska du i god tid fylla i blanketten Ansökan om prövning och lämnar den till Kansliet på Vilhelmina Lärcentrum.

Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs och prövningstillfälle och ska erläggas i förskott.

Anvisad lärare informerar om hur prövningen går till och rekommenderar litteratur. Prövning gäller alltid hel kurs.

I alla kurser krävs både skriftlig och muntlig prövning, i vissa även laborationer.

ANMÄLAN OM VALIDERING/PRÖVNING

 

HUR GÖR JAG?

Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig till en utbildning eller kvalificerad för ett arbete ändå.

Även du som har formella betyg från en utbildning kan valideras och på så vis förkorta tiden på en annan utbildning, så att du slipper läsa det du redan kan.

Du som företräder en skola eller en bransch kan använda bedömning av reell kompetens eller validering som ett sätt att behörighetsförklara en sökande eller anställa en person som saknar intyg på sin yrkeskompetens.

Det finns flera modeller av validering, och du kan läsa mer nedan.


HUR GÅR JAG VIDARE?

 Kommunerna stöttar dig i valideringsprocessen, och i kombination med prövning kan du få betyg på en nationella kurs.

 Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Sara Danielsson

HAR DU ERFARENHET AV ETT YRKE?


Har du erfarenhet av ett yrke, men saknar intyg? Då kan du få hjälp att få dina yrkeskunskaper bedömda. Bedömningen består av både praktiska och teoretiska prov i en så kallad validering. Hittills har 25 branschmodeller för validering tagits fram i Sverige och de omfattar cirka 140 yrkesroller.


Validering

HAR DU UTBILDAT DIG I ETT ANNAT LAND?


Har du avslutat en utländsk utbildning? Kontakta Universitets- och högskolerådet som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar. Tänk på att du behöver papper som intygar vilka studier du har genomfört. I vissa fall måste de också översättas till svenska. Vi på Arbetsförmedlingen kan ibland hjälpa dig med översättningen om du är inskriven hos oss.


Prövning
Informella kunskaper

VILL DU RÄKNA IN TIDIGARE STUDIER?


Håller du på att utbilda dig och vill att dina tidigare kunskaper ska räknas in? Kontakta din skola eller ditt universitet och fråga om du kan få tillgodoräkna dig kompetensen.


GLÖM INTE BORT INFORMELLA KUNSKAPER

 

Alla kunskaper är värdefulla. Även sådant du har lärt dig under en praktik, på en kurs eller på fritiden kan vara bra att lyfta fram och lägga in i ditt cv. Du tjänar på att få dessa kunskaper värderade för att kunna användas som en merit när du söker jobb eller utbildning.


LYFT FRAM DIN KOMPETENS GENOM VALIDERING


Har du utbildning eller yrkeserfarenhet, men saknar intyg?

Validera din kompetens så kan du snabbare bli klar med dina studier och hitta ett arbete.

Filmen berättar hur validering går till.