Högskola på distans

HÖGSKOLEUTBILDNING PÅ DISTANS

Sjuksköterske-

programmet

Decentraliserad utbildning till Vilhelmina


Arbetsterapeut

Kreativ problemlösare med intresse för människors utveckling


Förskollärar-

programmet

Distansutbildning LTU