Digital Affärsutveckling

DIGITAL AFFÄRSUTVECKLING

Yrkeshögskola för småföretagare

Till dig som är småföretagare!

Lärcentrum i Vilhelmina anordnar en Yh-utbildning inom Digital Affärsutveckling, riktad till mikroföretag, småföretag och blivande företagare.

  

Utbildningen går på halvfart, heldistans under hösten 2023, och består av tre kurser i ett kurspaket. Digital marknadsföring, E-handel, Export/Import. Kurserna består av inspelade föreläsningar, fjärrlektioner via webbplattform, inlämningsuppgifter och workshops där de studerande får arbeta med sina egna företag i utbildningen.


Övningar och inlämningsuppgifter utgår ifrån den egna verksamheten så att företaget utvecklas under utbildningens gång.
Övningsuppgifter och inlämningsuppgifter hämtas från problembaserat lärande/case-metodik, där de studerande lär sig göra bedömningar och öva färdigheter och kompetenser utifrån realistiska problemscenarion. Vid seminarier/workshops diskuteras lösningar på genomförda uppgifter.


Former för kunskapskontroll : Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, deltagande i workshops eller motsvarande. 

Om utbildningen

Tid

2023-08-21 - 2023-12-22, halvfart, heldistans 


Antal

30 platser 


Ansökan

Ansökan är stängd.


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN


Kostnader för deltagaren

I den här utbildningen tillhandahålls kursmaterial kostnadsfritt av lärarna.


Målgrupp

För personer i mikroföretag, småföretag eller blivande företagare.

Vilka förkunskaper behöver jag?

Du behöver:  

- Gymnasieexamen eller motsvarande

- Yrkeserfarenhet 1 år heltid


Erfarenhet av eget företagande eller arbete som anställd i företag krävs. Den sökande ska ha erfarenhet från något av följande områden:
-Affärsutveckling/Företagsutveckling, eller:
-Organisations- eller verksamhetsplanering, eller:
-Olika typer av handel på strategisk nivå

Var studerar jag?

Kursen går på heldistans och på halvfart
så att du ska kunna jobba samtidigt

Hur mycket är lärarlett?

Så här har vi planerat generellt för varje kurs i utbildningen:
6 st inspelade föreläsningar*4h=24h
6 st lektioner *4h=24h
6 st handledningstillfällen*4h=24h

Det kan förekomma avvikelser utifrån lärarnas bedömningar.


Vilka är lärarna?

Vi har fyra kompetenta och inspirerande lärare från Handelshögskolan, Juridiska institutionen på Umeå universitet samt två e-handelsföretagare som kommer att ge deltagarna många matnyttiga kunskaper.


Elin Nilsson, Handelshögskolan Umeå universitet

Jan Leidö, Juridiska institutionen Umeå universitet

Sara Idenfors, Egenföretagare Idenfors & Idenfors

Romeo Patrik, Creative Agent Kodfem Media


Med över 15 års erfarenhet inom WordPress och Woocommerce är det få frågor som inte passerat Romeo. Han har drivit en framgångsrik e-handel men bestämde sig till slut att följa drömmen om att jobba som utvecklare och startade därför upp Kodfem Media, specialister på Wordpress, Woocommerce och e-handel. Han arbetar med små företag som inte omsätter mer än någon tusenlapp till stora miljonföretag. Kodfems motto är enkelt: "Samma kvalité och uppmärksamhet till det lilla som det stora företaget. Du behöver inte vara stor för att få det bästa som finns att erbjuda!"


Ingående kurser 

Digital marknadsföring 15p

E-handel 15p

Export/Import 15p


Poäng (YH)

 45 yrkeshögskolepoäng = 18 veckor på halvtid


Veckoschema
Måndag kl 8 Föreläsning släpps
Tisdag kl 13-15 Lektion (spelas in)
Torsdag handledning kl 9-11 (halvgrupp), kl 13-15 (halvgrupp)


Litteratur

Samtliga kurser: Underlag tillhandahålls av läraren


Inloggning

Vi använder utbildningsplattformen Teams. När du är antagen får du inloggningsuppgifter och loggar in via http://office.com


Mer info om kurserna:

Digital marknadsföring

Syftet med kursen är att ge insikter i betydelsen av och möjligheterna med att kunna marknadsföra sina produkter tjänster och hela verksamheter via sociala medier.

De stora plattformarnas uppbyggnad och småföretagares möjligheter att marknadsföra sig här organiskt och eller betalt.

Innehållsmarknadsföring och storytelling. Så producerar och paketerar du material för sociala medier text, bild och rörligt material.

Deltagaren skall även få en god insikt om hur man producerar material som fungerar för organiskt och kunna söka sig fram till vad och hur målgruppen söker efter de produkter eller tjänster som deltagaren säljer.

I kursen ingår även praktisk träning i där deltagaren skall kunna hantera och publicera sitt eget material på i de kanaler man i block 2 beslutat sig för att använda. Grundläggande färdigheter i att skapa, publicera och följa upp resultatet för publicerat material.


E-handel

Syftet med kursen är att ge insikter i betydelsen av och möjligheterna med att kunna sälja utanför sitt geografiska område oavsett om man själv producerar eller arbetar som återförsäljare är betydelsen av att kunna sälja och leverera i mer globaliserad värld avgörande för små företags utveckling och överlevnad.

I kursen ingår även praktisk träning i att hantera en e-handel.
Deltagaren ges grundläggande färdigheter i att: Hantera inkommande ordrar, lägga till nya produkter, uppdatera befintliga produkter, skapa kategorier, hantera lager samt följa försäljningen via analys och rapporter. Praktiska övningar görs i Woocommerce. Deltagaren har möjlighet att i utbildningen använda och arbeta med en egen e-handel.


Export/Import
Kursen ger kunskaper och färdigheter inom ämnet import och
export av varor och tjänster.

Målgruppen är småföretagare och  fokus är de juridiska frågor och problem som de ställs inför. Detta kompletterat med inslag om att analysera marknad och partnerskap för att bedriva import och export. Kursen behandlar import och export inom Norden, inom EU, samt med utblickar till länder utanför EU.

Kursen består av tre huvudsakliga delar.
I den första delen behandlas övergripande regelverk vid import och export, samt att identifiera marknader och fallgropar vid partnerskap.

Deltagarna får kunskaper om de olika regelverk som aktualiseras vid olika typer av import och export, regleringar av globala hållbarhetsmål samt kunskaper om de överväganden som en småföretagare måste göra och de risker som behöver identifieras innan företagaren ger sig in på en export- eller importmarknad.

I den andra delen behandlas möjligheterna att skydda företaget, produkterna/tjänsterna genom framförallt immaterialrättigheter, ursprungsbeteckningar och liknande. Deltagarna får kunskaper om de möjligheter och begränsningar som finns för att skydda företaget och varorna eller tjänsterna innan företaget ger sig in på en import- eller exportmarknad.


I den avslutande tredje delen behandlas import- och exportaffärer, däribland allmän och speciell avtalsrätt (däribland regler om varor och tjänster), att sälja via mellanhand (däribland agenter, återförsäljare, kommissionärer och plattformar), frågor om betalning, finansiering och
säkerhet, transportvillkor och logistik, samt verkställighet av fordringar.
I den avslutande delen får deltagarna kunskaper och färdigheter om vad som bör regleras i olika typer av avtal med slutkund eller mellanhand. Man får kunskap om regler om fel i varor och tjänster samt regler om mellanmän, möjligheter, problem och vad som är viktigt att reglera avseende betalning, finansiering, säkerhet och transporter.

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se

Ställ din fråga här