Digital Affärsutveckling

DIGITAL AFFÄRSUTVECKLING

Yrkeshögskola för småföretagare

Till dig som är småföretagare!

Lärcentrum i Vilhelmina anordnar en Yh-utbildning inom Digital Affärsutveckling, riktad till mikroföretag, småföretag och blivande företagare.

 

Utbildningen går på halvfart, heldistans under hösten 2022, och består av tre kurser i ett kurspaket. Digital marknadsföring, E-handel, Export/Import. Kurserna består av inspelade föreläsningar, fjärrlektioner via webbplattform, inlämningsuppgifter och workshops där de studerande får arbeta med sina egna företag i utbildningen.


Övningar och inlämningsuppgifter utgår ifrån den egna verksamheten så att företaget utvecklas under utbildningens gång.
Övningsuppgifter och inlämningsuppgifter utgår från problembaserat lärande/case-metodik, där de studerande lär sig göra bedömningar och öva färdigheter och kompetenser utifrån realistiska problemscenarion. Vid seminarier/workshops diskuteras lösningar på genomförda uppgifter.


Former för kunskapskontroll : Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, deltagande i workshops eller motsvarande.


Ytterligare två omgångar planeras under våren 2023 och hösten 2023. 

 

Om utbildningen

Tid

2022-09-19 -2023-01-20, halvfart, heldistans 


Antal

30 platser 


Ansökan

Sista ansökningsdag  2022-08-31


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis, men du bekostar själv studielitteratur.


Målgrupp

För personer i mikroföretag, småföretag eller blivande företagare.

Vilka förkunskaper behöver jag?

Du behöver:  

- Gymnasieexamen eller motsvarande


Var studerar jag?


Kursen går på heldistans och på halvfart
så att man ska kunna jobba samtidigt

Ingående kurser 

Digital marknadsföring 15p

E-handel 15p

Export/Import 15 hp


Poäng (YH)

 45 yrkeshögskolepoäng = 18 veckor på halvtidMer info om kurserna

Digital marknadsföring

Syftet med kursen är att ge insikter i betydelsen av och
möjligheterna med att kunna marknadsföra sina produkter
tjänster och hela verksamheter via sociala medier. De stora
plattformarnas uppbyggnad och småföretagares möjligheter att
marknadsföra sig här organiskt och eller betalt.
Innehållsmarknadsföring och storytelling. Så producerar och
paketerar du material för sociala medier text, bild och rörligt
material. Deltagaren skall även få en god insikt om hur man
producerar material som fungerar för organiskt och kunna söka
sig fram till vad och hur målgruppen söker efter de produkter
eller tjänster som deltagaren säljer. I kursen ingår även
praktisk träning i där deltagaren skall kunna hantera och
publicera sitt eget material på i de kanaler man i block 2
beslutat sig för att använda. Grundläggande färdigheter i att:
skapa, publicera och följa upp resultatet för publicerat material.

E-handel

Syftet med kursen är att ge insikter i betydelsen av och
möjligheterna med att kunna sälja utanför sitt geografiska
område oavsett om man själv producerar eller arbetar som
återförsäljare är betydelsen av att kunna sälja och leverera i
mer globaliserad värld avgörande för små företags utveckling
och överlevnad.
I kursen ingår även praktisk träning i att hantera en e-handel.
Deltagaren ges grundläggande färdigheter i att: Hantera
inkommande ordrar, lägga till nya produkter, uppdatera
befintliga produkter, skapa kategorier, hantera lager samt följa
försäljningen via analys och rapporter. Praktiska övningar görs
i Woocommerce. Deltagaren har möjlighet att i utbildningen
använda och arbeta med en egen e-handel.


Export/Import
Kursen ger kunskaper och färdigheter inom ämnet import och
export av varor och tjänster. Målgruppen är småföretagare och
fokus är de juridiska frågor och problem som de ställs inför.
Detta kompletterat med inslag om att analysera marknad och
partnerskap för att bedriva import och export. Kursen
behandlar import och export inom Norden, inom EU, samt med
utblickar till länder utanför EU.
Kursen består av tre huvudsakliga delar. I den första delen
behandlas övergripande regelverk vid import och export, samt
att identifiera marknader och fallgropar vid partnerskap.
Deltagarna får kunskaper om de olika regelverk som
aktualiseras vid olika typer av import och export, regleringar av
globala hållbarhetsmål samt kunskaper om de överväganden
som en småföretagare måste göra och de risker som behöver
identifieras innan företagaren ger sig in på en export- eller
importmarknad. I den andra delen behandlas möjligheterna att

skydda företaget, produkterna/tjänsterna genom framförallt
immaterialrättigheter, ursprungsbeteckningar och liknande.
Deltagarna får kunskaper om de möjligheter och
begränsningar som finns för att skydda företaget och varorna
eller tjänsterna innan företaget ger sig in på en import- eller
exportmarknad I den avslutande tredje delen behandlas
import- och exportaffärer, däribland allmän och speciell
avtalsrätt (däribland regler om varor och tjänster), att sälja via
mellanhand (däribland agenter, återförsäljare, kommissionärer
och plattformar), frågor om betalning, finansiering och
säkerhet, transportvillkor och logistik, samt verkställighet av
fordringar. I den avslutande delen får deltagarna kunskaper
och färdigheter om vad som bör regleras i olika typer av avtal
med slutkund eller mellanhand. De får kunskap om regler om
fel i varor och tjänster samt regler om mellanmän, möjligheter,
problem och vad som är viktigt att reglera avseende betalning,
finansiering, säkerhet och transporter.

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se

Ställ din fråga här