Vårdbiträde

VÅRDBITRÄDE


Sen ansökan

För dig som vill arbeta med äldre


Vilhelmina Lärcentrum ger en utbildning till vårdbiträde för dig som vill arbeta inom äldrevård och hemtjänst.


Utbildningen syftar till att ge eleven bland annat (läs alla mål HÄR):


  • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
  • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
  • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
  • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.


Är du inte skriven i Vilhelmina kommun? Du är så välkommen med ansökan, men informera snarast vuxenutbildningen i din hemkommun, annars blir din ansökan inte behandlad.

Vårdbiträde Vilhelmina Lärcentrum

Om utbildningen

Tid

Orientering 2022-01-10 - 2022-03-04  (8v)

Termin 1: 2022-03-07 -  2022-06-03 (13v)

Uppehåll v24-v33

Termin 2: 2022-08-22 - 2023-02-10  (19v+6v)

Totalt (8v+12v+25v)= 45v (37v exkl ori)

6 veckor APL


Antal

16-18 deltagare


Ansökan

Du kan lämna in en sen ansökan.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN.


Kostnader för deltagaren

Utbildningsstödet är gratis.


Kostnader för hemkommunen

Kostnaden för hemkommunen motsvarar statsbidraget.

Vilka förkunskaper behöver jag?

Sfi D. Om restplatser uppstår gör vi en bedömning om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen med enbart slutbetyg från grundskola.

Lärare

Inger Danvind och Helena Jonsson


Ingående kurser

Termin 1
Orienteringskurs yrkessvenska 200p                                v02-09 (APL* v.4)
Omvårdnad 1 100p                                                              v10-14
Gerontologi och geriatrik 100p                                          v15-19
APL* äldrevården                                                                 v20-23
SvA Grund/Svenska 1 Gy 100p  går parallellt med utbildningen.


Uppehåll v24-v33


Termin 2                                                                               V.34 - V.9

Anatomi och fysiologi 1                                                       

Social omsorg  1                                                                    

Psykologi 1                                                                              

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1               

Psykiatri 1                                                                               

Hälso- och sjukvård 1                                                           

Totalt: 1000p

*APL (Arbetsplatsförlagt lärande/praktik)Boendepaket i Vilhelmina

Vi har samlat våra förslag på boenden i Vilhelmina här (länk)


Aktiviteter i Vilhelmina

Vi har samlat förslag på aktiviteter att göra i Vilhelmina under din vistelse här (länk)

Var studerar jag?

På Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, samt på distans.

ANMÄLAN

Ställ din fråga här

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se