Vårdbiträde

VÅRDBITRÄDE

Studera på distans med närträffar och praktik varje vecka  


Vilhelmina Lärcentrum ger en utbildning till vårdbiträde för dig som vill arbeta inom äldrevård och hemtjänst.


Utbildningen syftar till att ge eleven bland annat (läs alla mål HÄR):


  • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
  • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
  • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
  • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.


Är du inte skriven i Vilhelmina kommun? Du är så välkommen med ansökan, men informera snarast vuxenutbildningen i din hemkommun.

Vårdbiträde Vilhelmina Lärcentrum

Om utbildningen

Tid

Start 4 september 2023. 

Sommaruppehåll v 25-34 (17 juni-26 augusti).

Slut 29 november 2024.


Antal

15 platser


Ansökan

Klicka här för ansökan!

Sista ansökningsdag 18 juni

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN.


Kostnader för deltagaren

Litteratur


Kostnader för hemkommunen

Kostnaden för hemkommunen motsvarar statsbidraget.

Vilka förkunskaper behöver jag?

Avklarad Sfi C.

Var studerar jag?

På Lärcentrum i din kommun


Lärare

Helena Jonsson


Upplägg

I utbildningen så läser du varje vecka:

2 dagar på plats

1 dag på APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

1 dag hemstudier/svenska

1 dag finns möjlighet till extra stöd


Ingående kurser

Orienteringskurs vård introduktion                                 

Omvårdnad 1                                                                          

Gerontologi och geriatrik                                                    

Anatomi och fysiologi 1                                                       

Social omsorg 1                                                                      

Psykologi 1                                                                             

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1             

Psykiatri 1                                                                               

Hälso- och sjukvård 1                                                          

Orienteringskurs yrkessvenska parallellt


Sommaruppehåll v25-34.Boendepaket i Vilhelmina

Vi har samlat våra förslag på boenden i Vilhelmina här (länk)Aktiviteter i Vilhelmina

Vi har samlat förslag på aktiviteter att göra i Vilhelmina under din vistelse här (länk)

Ställ din fråga här

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se