Vårdbiträde

VÅRDBITRÄDE


Sen ansökan

För dig som vill arbeta med äldre


Vilhelmina Lärcentrum ger en utbildning till vårdbiträde för dig som vill arbeta inom äldrevård och hemtjänst.


Utbildningen syftar till att ge eleven bland annat (läs alla mål HÄR):


  • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
  • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
  • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
  • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.


Är du inte skriven i Vilhelmina kommun? Du är så välkommen med ansökan, men informera snarast vuxenutbildningen i din hemkommun, annars blir din ansökan inte behandlad.

Vårdbiträde Vilhelmina Lärcentrum

Om utbildningen

Tid

Termin 1: 2022-01-10 -  2022-05-27

Termin 2: 2022-08-22 - 2023-01-13


8 veckor APL


Antal

16-18 deltagare


Ansökan

Du kan lämna in en sen ansökan.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN.


Kostnader för deltagaren

Utbildningsstödet är gratis.


Kostnader för hemkommunen

Kostnaden för hemkommunen motsvarar statsbidraget.

Vilka förkunskaper behöver jag?

Sfi D. Om restplatser uppstår gör vi en bedömning om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen med enbart slutbetyg från grundskola.

Lärare

Inger Danvind


Ingående kurser

Termin 1
Orienteringskurs yrkessvenska 200p                                V. 2-9 (APL* v.4)
Social omsorg  100p                                                             V. 10-13
Psykologi 1 50p                                                                     V. 14-15
APL* äldrevården                                                                 V. 16-19
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning                 V. 20-21
Svenska 1 som går parallellt med utbildningen.

Termin 2
Omvårdnad 1  100p                                                             V. 34-38
Gerontologi och geriatrik 100p                                          V. 39-42
Hälso- och sjukvård 1 100p                                                 V.43-46
APL LSS                                                                                   V.47-50
Psykiatri 1 100p                                                                     V.51-2


Totalt: 1000p

*APL (Arbetsplatsförlagt lärande/praktik)


Boendepaket i Vilhelmina

Vi har samlat våra förslag på boenden i Vilhelmina här (länk)


Aktiviteter i Vilhelmina

Vi har samlat förslag på aktiviteter att göra i Vilhelmina under din vistelse här (länk)

Var studerar jag?

På Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, samt på distans.

ANMÄLAN

Ställ din fråga här

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se