SYV

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

SARA DANIELSSON


Vägledning är en process som ska underlätta förståelsen av dig själv och din omgivning. Du väljer själv målsättningen för din framtid. Vägledaren fungerar som ett bollplank och kan hjälpa dig att vidga perspektiv och komma vidare i dina tankar och funderingar kring studie och yrkesval.


Tillsammans pratar vi om framtiden och vilka valmöjligheter som finns inom olika utbildningar och yrken.

Samtalet hjälper dig att få tillräckligt med underlag för att kunna fatta ett väl genomtänkt beslut.


Som studievägledare kan jag hjälpa dig med :


¤ Vägledningssamtal

¤ Information om olika yrken och utbildningsvägar

¤ Studieekonomi

¤ Upprätta en indivuell studieplan

¤ Planera studier mot en gymnasieexamen eller slutbetyg

¤ Informera om  "reell kompetens"


Tips för att få ut det mesta möjliga vid mötet.


- Ta med betyg och andra viktiga handlingar

- Skriv ned dina tankar och funderingar

- Titta igenom kursutbudet på vår hemsida

- Är du intresserad av eftergymnasiala studier är t ex www.studera.nu eller www.yrkeshogskolan.se bra att ha tittat på innan samtalet.


Regeringen har förlängt tiden när det gäller att ta ut slutbetyg,


Det senaste datumet för att ta ut slutbetyg är 2025-07-01.

Studie- och yrkesvägledare

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

VÄND DIG TILL MIG OM DU BEHÖVER HJÄLP MED:


- att utreda och klargöra din situation, dina starka sidor och intressen

- att vidga perspektiv (se fler lösningar)

- att upprätta en handlingsplan

- att få information om utbildningar, yrken och studieekonomi

- att få svar på frågor om behörighet och betyg


KONTAKTA VÅR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE


sara.danielsson@vilhelmina.se

Telefon 073-842 99 20


Sara finns också att träffa på kontoret.

BEHÖVER DU HJÄLP ATT HITTA RÄTT YRKE?


Vår vägledare kan guida dig som inte vet vilken yrkesväg du ska välja. Sara kan hjälpa dig att hitta yrken som passar dina styrkor och din personlighet, och ge dig synpunkter kring ditt CV. Om du redan vet vad du vill studera kan du kontakta Sara för att lägga upp en studieplan. Kontaktuppgifter hittar du ovan.


I guiden till vänster finner du "Hitta yrken" från Arbetsförmedlingen, där du kan läsa om olika yrken, utbildningsvägar, frmtidsutsikter, lönenivåer och hur många lediga jobb det finns.

STUDIESTARTSSTÖD


Läs mer om studiestartsstöd HÄR (länk).

INSPIRATION OCH FÖRSLAG


Till högskoleutbildningar.

POÄNGSYSTEM I OLIKA UTBILDNINGSFORMER

ÖVERSÄTTNINGSTABELL


Vill du veta vilka kurser i det gamla kurssystemet gy2000 som motsvaras i det nya kurssystemet gy2011?

Här finns de vanligaste kurserna Översättningstabell till nya kurssystemet (länk)

Vägledning

ÄNDRADE REGLER FÖR ANTAGNING TILL HÖGSKOLA


F.r.o.m antagningen hösten 2010 har reglerna för antagning till högskolan att ändras.

De viktigaste är:


Kraven för grundläggande behörighet skärps.


- Du måste ha ett slutbetyg. Ett samlat betygsdokument ger inte längre grundläggande behörighet.


- Du måste ha lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska A+B (alternativt Svenska som andraspråk A+B, Engelska och Matematik A.

Meritpoäng

RÄKNA MERITPOÄNG


Med det nya antagningssystemet till högskolan så har det blivit lite mer komplicerat att räkna ut sin meritpoäng.

Prova www.meritpoang.se (länk)

MERITPOÄNG


Om du har antingen:


- slutbetyg från svenska gymnasieskola från 2003 eller senare, eller

- slutbetyg från svensk gymnasial vuxenutbildning med bara kurser enligt 2001 års kursplaner


OBS! Det finns övergångsregler som är viktiga att känna till, ta kontakt med mig eller läs mer på www.studera.nu där finns alla tillträdesregler!

Studieteknik

STUDIETEKNIK


Känner du dig omotiverad, okoncentrerad och odisciplinerad? Känner du att det är roligare att titta på TV än att plugga?


LUGN! Vi hjälper dig.


Vår SYV har samlat en del filmer som hjälper dig att optimera din studieteknik. Se alla tips här (länk).

FAQ

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

VAD ÄR GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET?

Grundläggande behörighet är en fullständig gymnasieutbildning. Du behöver grundläggande behörighet för att söka till svenska universitet och högskolor. För att få grundläggande behörighet måste du ha:

  • examen från ett högskoleförberedande program, eller
  • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand.


Ett studiebevis från en gymnasieskola ger inte grundläggande behörighet. Kontakta vår SYV för att höra hur du kan komplettera för att få en gymnasieexamen så att du blir grundläggande behörig.

HUR SÖKER JAG STUDIEMEDEL?

Studiemedel består av två delar; studiebidrag och studielån, som du kan få via CSN. Hur mycket pengar du har rätt till beror bland annat på din studietakt, antal studieveckor och din inkomst. Du ansöker om studiemedel via “Mina sidor” på www.csn.se.

Tänk på att ansöka i god tid! Du kan ansöka direkt du valt en utbildning, du behöver alltså inte vara antagen. Inför din ansökan bör du ta reda på din studietid, antal poäng du ska läsa och vilken studienivå du läser på. Du kan ansöka för en längre tidsperiod, men som mest 53 veckor.


Du kan också få hjälp att finansiera dina studier genom studiestartsstöd (länk) eller Arbetsförmedlingen. Kontakta vår SYV för mer information.

VAD ÄR EN INDIVIDUELL STUDIEPLAN?

VAD ÄR SÄRSKILD BEHÖRIGHET?

För att komma in på vissa utbildningar på universitet och högskola kan man behöva fler kurser än de som ingår i grundläggande behörighet. Dessa kurser kallas för särskild behörighet.


För varje utbildningsområde – juridik, arkitektur, vård och så vidare – finns vissa bestämda krav kopplade. Ska du till exempel läsa en ingenjörsutbildning behöver du kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, medan en blivande språkkonsult behöver goda kunskaper i bland annat engelska. Mer information om behörighet till utbildning hittar du på Antagning.se

VAD ÄR MERITVÄRDE?

Meritvärde är summan av dina 16 eller 17 bästa gymnasiebetyg. Meritvärdet används när man söker till högskola eller universitet. Här kan du läsa mer om meritvärde och här kan du räkna ut ditt meritvärde.  

Meritpoäng är en del av ditt meritvärde. Utan meritpoäng kan du som mest ha 20.0 i meritvärde. Med meritpoäng kan du maximalt ha 22.5 i meritvärde. Mer information hittar du HÄR (länk).  


VAD ÄR NIVÅTEST?

En individuell studieplan är ett verktyg för att planera din utbildning.

Den ser till att du får stöd och undervisning efter dina individuella mål, behov och förutsättningar. En vägledare hjälper dig att välja kurser, studieform, studietakt, eventuell kombination av kurser eller kombination med arbete som passar dig och din livssituation. En individuell studieplan ger dig en tydlig bild av dina planerade studier och kan ändras vid behov, till exempel om du vill förändra studietiden eller lägga till nya kurser.

Ett nivåtest görs för att du ska få veta vilken nivå du ska börja studera på och görs tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Testet finns för dig som vill börja studera på vuxenutbildning. Du kan göra nivåtest för svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Testet får göras om du saknar betyg eller har ett underkänt ämne. Resultatet från nivåtestet är inget betyg, utan en rekommendation på vilken nivå du bör studera.