Förskollärare

FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

Tid 

Start höstterminen 2024. 3,5 år (210 hp)


Studieort

Studieort Luleå.


Ansökan

15 mars - 15 april 2024
Ansökan görs på Antagning.se

Anmälningskod LTU 83109

Undervisningsform

Distans, 21 träffar


Behörighet

Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg - Högskoleprov


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN



Om utbildningen

Förskollärarutbildningen ges på distans, vilket också innefattar fysiska träffar på Campus Luleå med tre-fem sammanhängande dagar två till tre gånger per termin. Flertalet av de fysiska träffarna innehåller obligatoriska examinerande moment. Mellan träffarna har du många kontakter med lärare och studiekamrater i form av föreläsningar, workshops och grupparbeten som sker med digital teknik och oftast i realtid. Det är därför viktigt att du betraktar även distansstudier som heltidsstudier som bedrivs på dagtid. I möjligaste mån försöker vi anordna VFU i närheten av din hemort om du så önskar.