Studieteknik

VI STÖDJER DIG I DET LIVSLÅNGA LÄRANDET

STUDIETEKNIK


Vi har samlat ett par filmer från KTH Learning Lab i syftet att sprida olika sätt att lägga upp och lära in studier, för att på så sätt förbättra sin inlärning och bli mer produktiv - samtidigt som man lär sig mer.

Att studera med eller utan studieteknik

Att planera

Vad gör en student framgångsrik i sina studier?

Att läsa kurslitteratur

Prokrastinering

Att repetera

Snabba studietips

10 snabba studietips


 1. Lär dig delarna först

  Att försöka lära sig allting på en gång är sällan en god idé. Inlärningsprocessen blir i de flesta fall mer effektiv om vi lär oss delar av helheten först. Innan man tar sig an ny information och fyller på nya delar så är det viktigt att man noggrant repeterar det senaste man lärt sig.

 2. Hitta på ramsor eller nonsensberättelser

  Genom att diktera ramsor eller nonsensberättelser för sig själv kan kunskap få fäste väldigt bra. För att till exempel lära sig vad stängarna på en gitarr heter kan man utgå från att tonerna och strängarna nerifrån är begynnelsebokstaven i följande ramsa: En Hal Groda Dansar Aldrig Ensam.

 3. Plugga på olika platser

  Att ofta byta miljö tvingar hjärnan att forma nya associationer till det vi studerar. Det stärker minnet för allt nytt som vi lär oss. Det handlar inte bara om att byta miljö i hemmet utan vi bör även byta miljö utanför. Varför inte ett besök på vårt fina bibliotek eller något av våra fik?

 4. Variera inlärningen

  Det är en god idé att plugga olika typer av material vid pluggtillfället. Det gör heller inget att variera ämnen. På så sätt blir vi bättre förberedda på att hitta lösningar på uppkomna problem. Om vi bara fokuserar på exempelvis division inom matematiken så kommer vi inte ha en tillräckligt koherent strategi när det exempelvis handlar om multiplikationer och additioner.

 5. Antecka för hand

  Forskning har visat att vi på ett säkrare sätt behåller information om vi skriver för hand snarare än att vi för anteckningar på datorn. Anteckningar på datorn kan dock med fördel skrivas om för hand för att hjälpa minnet på traven.

 6. Läs högt för dig själv

  Att läsa högt för sig själv innebär att man inte enbart visualiserar texten utan också hör den. På så sätt tar hjärnan intryck från två olika håll.

 7. Belöningar

  Att ge sig själv belöningar kan verkligen skärpa fokuseringen. Om man ger sig själv belöning i form av exempelvis några minuter i sociala medier eller en kopp kaffe efter man läst X antal sidor så blir man extra sporrad.

 8. Sömn

  Att råplugga under natten på bekostnad av sömn är en dålig idé eftersom det leder till en hög stressnivå. Har man i övrigt pluggat ordentligt dagarna innan exempelvis ett prov så är det mycket bättre att investera i en god natts sömn. Det är sällan något man redan lärt sig går förlorat – tvärtom så får hjärnan mer tid åt att bearbeta nyligen förvärvad information.

 9. Eliminiera störande element på internet

  I den mån det är möjligt bör man hålla sig borta från internet när man pluggar. Givetvis är internet ett verktyg för studierna men då bör man se till att man inte samtidigt är inloggad på exempelvis Facebook. Allting som inte har med studierna att göra stjäl fokus.

 10. Lär dig när du är som mest effektiv

  En del föredrar att plugga med en kompis. Några är som mest effektiva på morgonen, andra på kvällen. Huvudsaken är att du testar dig fram till en studieteknik som passar dig bäst. Om man upplever att det är svårt att hitta sin studieteknik kan läxhjälp vara ett alternativ så man lättare hittar rätt.

Prokrastingering

Botemedel mot prokrastinering


 1. Konkretisera och skriv upp vad som behöver göras - det hjälper dig att se vad som är viktigt
 2. Försök se in i framtiden - för vi jobbar bättre om vi kan se belöningen framför oss
 3. Lägg fem minuter på uppgiften du vill skjuta upp - det handlar om att börja med det som känns tungt
 4. Låt din nya, fantastiska idé vänta lite - fokusera! Gör klart en uppgift först innan du påbörjar nästa
 5. Lär dig nöja dig med good enough - helt perfekta resultat är sällan nödvändiga
Studievägledning

Gör det till en vana!

 

Genom att studera lite varje dag blir inlärningsperioden under en längre tid vilket kommer göra att du lär dig bättre.

Det hjälper dig också att skaffa disciplinen till att studera utan att stressa.

Ibland kan det också innebära att du behöver lägga mer tid på studierna och dra ned på annat, se bara till att göra det till en vana så kommer det bli mycket enklare.  

Vägledningssamtal

Ta fler pauser

 

Flera studier har visat på att hjärnan behöver pausa för att kunna ta till sig information på ett bra sätt. Det kan därför vara en idé att sätta upp en studieperiod på t ex 40 minuter sedan göra något annat i 10 minuter. 

Genom att ta pauser kommer du ha lättare för att ta till dig informationen och samtidigt orka studera under en längre period.