Yrkesvux

LÄRLING • YRKESVUX • YRKESFÖRARE • YH


YRKESVUX

Yrkesvux

YRKESVUX

 

Yrkesvux är en eller flera yrkeskurser (karaktärsämneskurser) med en kommun som huvudman.  Sammanhållna yrkesvux-utbildningar innehåller arbetsplatsförlagda delar, men inte så mycket arbetsplatsförlagt som lärlingsvux. Yrkesvux är vanligaste formen av yrkesutbildning för vuxna i kommunal regi.


Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna.

Utbildningarna finns för de som behöver en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Yrkesutbildning på gymnasienivå för vuxna erbjuds inom en mängd olika kunskapsområden.


Utbildningarna arrangeras och genomförs i samarbete med olika, bland annat privata, utbildningsanordnare. Yrkesvuxutbildningar är som regel kostnadsfria och berättigar till ekonomisk hjälp från CSN. Ansökan till yrkesvuxutbildningar gör man till den kommunala vuxenutbildningen i sin "hemkommun", det vill säga den kommun man är folkbokförd i.


En yrkesutbildning innefattar allt ifrån treåriga studier inom medicin till två veckor långa bartenderutbildningar eller längre kurser. Yrkesutbildningar är en utbildning som leder till en yrkestitel inom ett speciellt område.


Yrkesvux hos oss