SIKT 2.0

SIKT 2.0


SIKT 2.0 - Samverkan för Inkludering, Kompetensförsörjning och Tillväxt är det andra SIKT-projektet och syftar till att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjning. Målgruppen är arbetssökande i ålderna 16-64 år. Projektet bedrivs i Region 10 (tio inlandskommuner) tillsammans med Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet  och Region Västerbotten. Projektägare är Region Västerbotten. Projektet utgår från ett antal sk jobbspår, vilka är baserade på det kompetensbehov som finns i respektive kommun. Jobbspåren är ett sätt att kombinera kortare yrkesutbildning tillsammans med praktik hos potentiella arbetsgivare.

UTBILDNINGAR

Exempel på prova på-utbildningar som kan förekomma i SIKT 2.0

Körkortsteori

Industri (Robotprogrammering)
Prova på i vården

Prova på inom barnomsorg

Städ och service

Storhushåll

Starta eget