SFI

SFI - SVENSKA FÖR INVANDRARE


Kontinuerlig antagning

Behöver du lära dig svenska? 


På Vilhelmina Lärcentrum bedrivs Sfi tillsammans med all annan kommunal vuxenutbildning. Den vänder sig till invandrare som behöver grundläggande kunskaper i svenska språket, och syftar till att utveckla förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt i vardags- samhälls- och arbetsliv.

Om utbildningen

SFI

Tid

Kontinuerlig antagning

Året runt, undervisning 15 h/vecka med uppehåll v27-31.


Schema och terminstider

Här hittar du schema och terminstider.


Ansökan

Kontinuerlig antagning första måndagen i varje månad

Klicka här för ansökan. 


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis


Kostnader för hemkommunen

Enligt avtal inom Västerbottensvux

Hur studerar jag på SFI?

Du behöver vara:


Folkbokförd i Vilhelmina kommun

20 år och uppåt (16-20 år till gymnasieskolan)

Saknar grundläggande kunskaper i svenska språket

Var studerar jag?

Kurser

Sfi Alfa, Kurs AB, Kurs CD

Efter introduktionskurs följer du den kurs som motsvarar förkunskaper och studiebakgrund.


Ingående kurser

Efter varje avslutad kurs får du ett betyg.

Efter kurs B, C och D följer ett obligatoriskt nationellt slutprov.


Antagning till Sfi sker löpande under hela året och utbildningen planeras och genomförs efter individens behov och förutsättningar, ibland tillsammans med andra aktörer, t ex Arbetsförmedlingen. Sfi kan kombineras med andra kurser inom Komvux, praktik eller arbete.


På Sfi i Vilhelmina har vi utbildade lärare, fina lokaler och en god studiemiljö. Vi har god tillgång till modern teknik, tex bärbara datorer och läsplattor.Kontaktperson

Studievägledare Sara Danielsson tel: 0940-146 04

Lärarrum Sfi tel: 0940-146 13


Alfa + Intro: Angelica Bång

Kurs AB: ThorBjörn Edlund

Kurs CD: Ylva Bärgaskörd

Du studerar på Vilhelmina Lärcentrum.

ANSÖK NU!

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se

Ställ din fråga här