Redovisning påbyggnad

REDOVISNING PÅBYGGNADSKURS - FÖR FÖRETAGARE

Vill du lära dig mer om företagets ekonomi?

 

Redovisning 2 är vår fortsättningskurs i redovisning och kan även läsas av de som har viss erfarenhet av bokföring. Kursen är en gymnasiekurs och ger möjlighet att söka studiestöd via CSN.


Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:


- Redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning.

- Registrering av olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan.

- Värdering av tillgångar och skulder.

- Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner.

- Bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys.

- Årsredovisningens innehåll och funktion.

- Identifiering och analys av redovisningsproblem. Metoder för att strukturera och lösa redovisningsproblem.

- Datorbaserat redovisningssystem. I samband med det behandlas säkerhets- och kontrollfrågor förknippade med databehandling.


Lärcentrum tillhandahåller bokförings- och skatteprogram som deltagarna kan ladda ner gratis på sina egna datorer.


Denna kurs på gymnasial nivå ges med lärarledda fjärrsändningar via Microsoft Teams en kväll i veckan under utbildningstiden.


Är du inte skriven i Vilhelmina kommun? Du är så välkommen med ansökan, men informera snarast vuxenutbildningen i din hemkommun, annars blir din ansökan inte behandlad.

Om utbildningen

Redovisning påbyggnad

Tid

2023-01-30- 2023-06-02 (18v)

Onsdagar kl 18-21


Antal

10 platser


Ansökan

Klicka här för ansökan!


Sista ansökningsdag 2023-01-22


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN i kombination med andra kurser


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är kostnadsfri, men du bekostar litteratur själv.


Kostnader för hemkommunen

IKE är 4 375 kr, dvs helt statsbidragsfinansierat inom yrkesvux.

Vilka förkunskaper behöver jag?

I första hand erbjuds kursen de som läst Redovisning 1 eller har erfarenhet av området redovisning/beskattning

Lärare

Per-Olof Nilsson


Ingående kurs

Redovisning 2, FÖRRED02, 100 poäng


Litteratur

Övningsbok:

Goodwill – Redovisning 2, uppgiftsbok med lösningar av Christer Johansson m fl.

ISBN: 978-91-523-5425-4


Arbetsområden

Affärshändelser, upprättande av bokslut, personal och löner, kassaflöde, koncernredovisning, nyckeltal, lönsamhetsmått, beskattning, obeskattade reserver, inkomstslagen, internationella redovisningsprinciper, revision, lagstiftning som styr redovisning, värdering av tillgångar och skulder samt upprättande av deklarationer för olika företagsformer samt skatteplanering.


Var studerar jag?

Fjärrsändning. Du kan följa undervisningen från din bostad eller arbetsplats.


Ställ din fråga här

Per-Olof Nilsson


Lärare


telefon: 076-138 55 03