Redovisning påbyggnad

REDOVISNING PÅBYGGNADSKURS - FÖR FÖRETAGARE


Ansök senast 5 september

Vill du lära dig mer om företagets ekonomi?


Redovisning 2 är vår fortsättningskurs i redovisning och kan även läsas av de som har viss erfarenhet av bokföring. Kursen är en gymnasiekurs och ger möjlighet att söka studiestöd via CSN.


Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:


- Redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning.

- Registrering av olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan.

- Värdering av tillgångar och skulder.

- Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner.

- Bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys.

- Årsredovisningens innehåll och funktion.

- Identifiering och analys av redovisningsproblem. Metoder för att strukturera och lösa redovisningsproblem.

- Datorbaserat redovisningssystem. I samband med det behandlas säkerhets- och kontrollfrågor förknippade med databehandling.


Lärcentrum tillhandahåller bokförings- och skatteprogram som deltagarna kan ladda ner gratis på sina egna datorer.


Denna kurs körs också med distansteknik och vi sänder till Lärcentra i Dorotea, Åsele, Lycksele, Storuman, Sorsele, Malå och Norsjö.


Är du inte skriven i Vilhelmina kommun? Du är så välkommen med ansökan, men informera snarast vuxenutbildningen i din hemkommun, annars blir din ansökan inte behandlad.

Om utbildningen

Redovisning påbyggnad

Tid

2021-09-20 - 2022-01-28 18v+1v uppehåll

Onsdagar klockan 18-21


Antal

10 platser


Ansökan

Sista ansökningsdag 2021-09-05.
Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN i kombination med andra kurser


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis, men du bekostar litteratur själv


Kostnader för hemkommunen

Pris enligt avtal inom Västerbottensvux

Vilka förkunskaper behöver jag?

I första hand erbjuds kursen de som läst Redovisning 1 eller har erfarenhet av området redovisning/beskattning

Lärare

Per-Olof Nilsson


Ingående kurs

Redovisning 2, FÖRRED02, 100 poäng


Litteratur

Övningsbok:

Goodwill – Redovisning 2, uppgiftsbok med lösningar av Christer Johansson m fl.

ISBN: 978-91-523-5425-4


Arbetsområden

Affärshändelser, upprättande av bokslut, personal och löner, kassaflöde, koncernredovisning, nyckeltal, lönsamhetsmått, beskattning, obeskattade reserver, inkomstslagen, internationella redovisningsprinciper, revision, lagstiftning som styr redovisning, värdering av tillgångar och skulder samt upprättande av deklarationer för olika företagsformer samt skatteplanering.


Var studerar jag?

Fjärrsändning. Du kan följa undervisningen från din bostad eller arbetsplats.

Tänk på att det är lämpligt att studera hemifrån under pandemin.

ANSÖK NU!

Ställ din fråga här

Per-Olof Nilsson


Lärare


telefon: 076-138 55 03