Redovisning för skogsägare

REDOVISNING OCH DEKLARATION FÖR SKOGSÄGARE

Vill du sköta din egen bokföring?

  

Kursen vänder sig till skogsägare som vill lära sig sköta sin egen bokföring, upprätta sina egna näringsbilagor samt få en inblick i familjejuridik för småföretagare.


Deltagarna kommer att lära sig bokföring och bokslutsteknik med hjälp av datorprogram samt upprätta sina moms- och näringsbilagor med hjälp av skatteprogram.


Lärcentrum tillhandahåller bokförings- och skatteprogram som deltagarna kan ladda ner gratis på sina datorer. Deltagarna har även möjlighet att delta via uppkoppling via sin egen hemdator.


Denna kurs på gymnasial nivå ges med lärarledda fjärrsändningar via Microsoft Teams en kväll i veckan under utbildningstiden.


Är du inte skriven i Vilhelmina kommun? Du är så välkommen med ansökan, men informera vuxenutbildningen i din hemkommun.

Om utbildningen

Redovisning grund

Tid

2024-08-26- 2024-12-23 (18v)

Måndagar, kl 18-21, fjärrlektioner via Teams


Antal

12 platser


Ansökan

Klicka här för ansökan!
Sista ansökningsdag 2024-06-02


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN i kombination med andra kurser


Kostnader för deltagaren

Om hemkommun ej betalar kostar utbildningen 4375 kr + moms per deltagare.


Litteratur och programvara

Bokföring från början

ISBN: 978-91-47 11323-1


Programvaran Visma Administration och Visma Skatt är kostnadsfria under kurstiden.

Inloggning sker via webben vilket gör att du når övningsföretaget även hemifrån.


Kostnader för hemkommunen

IKE är 4 375 kr, dvs helt statsbidragsfinansierat inom yrkesvux.

Vilka förkunskaper behöver jag?

Du behöver: 

-Viss datavana för att använda ekonomiprogram i utbildningen

-Kunskaper i svenska språket för att hantera ekonomiska termer

Var studerar jag?

Fjärrsändningar. Du kan följa undervisningen från din bostad eller arbetsplats via dator uppkopplad mot Internet.


Lärare

Lärare och frågor Per Olof Nilsson 076 138 5503 
per-olof.nilsson@vilhelmina.se


Ingående kurs

FÖRRED01 Redovisning 1, 100p


Följande områden kommer att behandlas:

· olika typer av intäkter

· nödvändiga kostnader och inventarier

· avskrivningsregler för byggnader och inventarier

· lagervärdering

· skatteregler

· skatteplanering

· räntefördelning och fondavsättningar

· planering av generationsskifte

· arv och gåva

· erfarenhetsutbyte


Programvara

Visma Administration

Visma Skatt    


Ställ din fråga här

Per-Olof Nilsson


Lärare


telefon: 076-138 55 03