Nicklas Björnvind
Nicklas Björnvind

NÄRHETEN


"Det blir enklare att läsa en utbildning på hemmaplan, främst för att det är nära, men också för att många av de som deltar kan bok hemma och man behöver inte finansiera dyra resor." Nicklas Björnvind

ETT KONTINUERLIGT BEHOV AV KOMPETENSUTVECKLING


Nicklas Björnvind är VD på det över 30-åriga företaget Inpipe Sweden AB, som är beläget i Vilhelmina. Inpipe tillverkar produkter för schaktfria renoveringar av rörledningar och arbetar med miljövänlig teknik som avsevärt minskar utsläpp av koldioxid. Företaget har en effektiv och modern fabrik där alla produkter produceras och utvecklas för att sedan levereras till Norden och andra delar av Europa.


Nicklas har tillsammans med sina medarbetare genomfört ett stort antal fortbildningar hos Vilhelmina Lärcentrum. Nu senast läste man utbildningen Bättre Arbetsmiljö, BAM, som Lärcentrum anordnar tillsammans med Lycksele-företaget MUEK. Han menar att företaget har ett kontinuerligt behov av kompetensutveckling, kanske främst de lagstadgade utbildningsbehoven, så som heta arbeten, truck- och traktorkort, säkra lyft, ställningsbyggande, arbete på hög höjd och bättre arbetsmiljö.


            - Förr kunde man läsa en utbildning och få ett certifikat som gällde hela livet, men nu ska samtliga anställda förnya sina licenser vart femte år. Det uppstår även nya kompetensbehov som man bör ha, vilket gör att vi ser ett återkommande behov av ett lärcentra som kan hjälpa oss med fortbildning, menar Nicklas.


Nicklas läste själv en inköpsutbildning för ett par år sedan, vilket gav honom många nya, värdefulla kunskaper att ta med till sitt arbete. Utbildningen gav honom nya perspektiv på inköp som sker inom Inpipe, framför allt kring hur företaget kan spara pengar på mer systematiska inköp och genom en förbättrad lagerhållning. Idag har Nicklas en önskan om nya utbildningsvägar.


               - För närvarande ser vi ett behov av en projektledarutbildning. Nästan alla arbeten vi gör sker i projektform. Vi driver utvecklings- och ombyggnadsprojekt, och det krävs anställda som är duktiga på att driva projekt och för att bli mer effektiva i vårt arbetssätt, säger Nicklas.


Han har tagit kontakt med Vilhelmina Lärcentrum i syftet att få hjälp att kompetensutveckla sig själv, och sina anställda, inom detta område. Nicklas menar att de skulle kunna åka till Stockholm vilken dag i veckan som helst för att gå en liknande utbildning, men att det krävs mycket logistik för att det skulle fungera. Att resa iväg två dagar skulle innebära stora omkostnader, bland annat flygbiljetter, övernattning, traktamente och så vidare.


               - Det blir mycket enklare att läsa en sådan utbildning på hemmaplan; främst för att det är nära, men också för att många av de som deltar kan bo hemma, och man behöver inte finansiera dyra resor. Det är ett smidigt sätt att fylla vårt utbildningsbehov, menar Nicklas.