Barnskötare

BARNSKÖTAREFör dig som vill jobba med barn


Vilhelmina Lärcentrum genomför en barnskötarutbildning i samarbete med förskolorna i Vilhelmina. Nationellt yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet.


Utbildningens mål:

 • förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.

 • förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

 • kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.

 • kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.

 • kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert

  och ergonomiskt.

 • kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser

  och riktlinjer som styr olika verksamheter.


Är du inte skriven i Vilhelmina kommun? Du är så välkommen med ansökan, men informera snarast vuxenutbildningen i din hemkommun, annars blir din ansökan inte behandlad.

Om utbildningen

Barnskötare

Tid

2023-01-09 till 2024-05-27


Antal

12-14 deltagare


Ansökan

Ansökan är öppen. Ansökan stänger 11 december.
Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN.


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis, men du bekostar själv studielitteratur.


Kostnader för hemkommunen

43,75 kr/poäng.

Hur blir jag barnskötare?

Vi rekommenderar:


Svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Schema

Preliminärt schema:

Utbildningsplan

Termin 1

Kommunikation
Lärande och Utveckling
Människors Miljöer
Pedagogiskt Ledarskap


Termin 2

Grundläggande Vård och Omsorg (Barnomsorg)
Hälsopedagogik
Etnicitet och Kulturmöten
Skapande verksamhet


Termin 3

Pedagogiskt arbete
Specialpedagogik
Barns Lärande och Växande
Pedagogiska Teorier och Praktiker


Ingående kurser

SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten 100 p

GRUGRD0 Grundläggande vård och omsorg, 100 p

HALHAL0 Hälsopedagogik 100 p

PEDKOU0 Kommunikation, 100 p

PEDLÄR0 Lärande och utveckling, 100 p

PEDMÄI0 Människors miljöer, 100 p

PEDPED0 Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p

PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap, 100 p

SPCSPE01 Specialpedagogik 1, 100 p

PEDBAS0 Barns lärande och växande, 100 p

PEGPEA0 Pedagogiskt arbete, 200 p

PEGSKP Skapande verksamhet, 100 p


Orienteringskurs 200p

(Orienteringskurs 200p)


Totalt 1500p (1700p)Litteratur

Termin 1

Pedagogiskt arbete, Elevbok

ISBN: 9789151101972

Förlag: Gleerups Utbildning AB

Författare: Tove Phillips 


Boendepaket i Vilhelmina

Vi har samlat våra förslag på boenden i Vilhelmina här (länk)


Aktiviteter i Vilhelmina

Vi har samlat förslag på aktiviteter att göra i Vilhelmina under din vistelse här (länk)


Var studerar jag?

Vilhelmina Lärcentrum

Ställ din fråga här

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se