Fastighet - bovärd

FASTIGHET & BOVÄRD


Astar

En utbildning för dig som vill jobba med skötsel av fastigheter


Här lär du dig att ta hand om miljön i och omkring en fastighet. Vardagen för en fastighetsskötare är oftast väldigt varierande. Du kommer ofta att behöva anpassa ditt planerade arbete pga. oförutsedda händelser. Fastigheter innehåller både tekniska system och människor; det kommer sällan dagar då du inte lär dig något nytt.

Periodvis kan specifika arbetsuppgifter vara i fokus, t.ex. gräsklippning i juni, snöröjning och halkbekämpning vissa dagar/veckor på vintern.


Under utbildningen kommer du att lära känna den miljö som du och din handledare ansvarar för, du kommer att tränas i att se vad som behöver göras innan det leder till problem för hyresgästerna.

Om utbildningen

Tid

Olika starter.


Ansökan

Klicka här för intresseanmälan!

Intresseanmälan är för dig som är skriven i Vilhelmina. Är du skriven i annan kommun, så ta kontakt med Lärcentrum i din hemkommun.


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN.


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis, men du bekostar själv studielitteratur.


Kostnader för hemkommunen


Vilka förkunskaper behöver jag?

Du behöver ha gått klart grundskolan eller motsvarande för att söka till den här vuxenutbildningen. Utbildningen är främst för dig som är över 20 år. Du som är nyanländ behöver också ha läst grundläggande svenska som andraspråk eller göra ett nivåtest i din hemkommun, då kunskaper i svenska behövs för att kunna ta till dig utbildningen och kommunicera på din praktikplats.

Utbildningsanordnare

Astar


Utbildningslängd

Ca 48 veckor


Ingående kurser

KGYORI1 Orienteringskurs Umeå FAS/BO

ELRELF0 Elkraftteknik

SYSSYT0 Systemuppbyggnad

ELLPRA0 Praktisk ellära

SKÖSKÖ0 Skötsel av utemiljöer

FASFAS0 Fastighetsservice – byggnader

FASFAE0 Fastighetsservice - VVS

FAFFAS0 Fastighetsförvaltning

FASFAH0 Fastighetsservice – elarbeten

FAIFAS01 Fastighetsautomation 1


Var studerar jag?

Utbildningen är på distans.

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se

Ställ din fråga här