Bygg betong

BYGGARBETARE BETONG


Astar

En utbildning för dig som vill jobba med betong


Som betongarbetare är du specialist på arbeten med betong, som är ett användbart, mångsidigt och mycket starkt byggmaterial. Betongarbetaren arbetar mycket med armering av betongkonstruktioner. Betong är ett vanligt material i byggnader och andra konstruktioner.


Arbetsuppgifterna kan innehålla moment som att bygga broar, gjuta grunder, väggar och resa stora fundament.

Om utbildningen

Tid

Olika starter.


Ansökan

Klicka här för intresseanmälan!

Intresseanmälan är för dig som är skriven i Vilhelmina. Är du skriven i annan kommun, så ta kontakt med Lärcentrum i din hemkommun.


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN.


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis, men du bekostar själv studielitteratur.


Kostnader för hemkommunen


Vilka förkunskaper behöver jag?

Du behöver ha gått klart grundskolan eller motsvarande för att söka till den här vuxenutbildningen. Utbildningen är främst för dig som är över 20 år. Du som är nyanländ behöver också ha läst grundläggande svenska som andraspråk eller göra ett nivåtest hos oss.

Utbildningsanordnare

Astar


Utbildningslängd

12-15 månader


Ingående kurser

KYORK11C Orienteringskurs 1 C

BYGBYG01 Bygg och Anläggning 1

BYGBYG02 Bygg och Anläggning 2

SEVSEV01 Service och Bemötande 1

HUSHUB0 Husbyggnadsprocessen

HUSHUS01 Husbyggnad 1

HUSHUS02 Husbyggnad 2

HUSHUS03 Husbyggnad 3 ombyggnad

BETBET01 Betong 1 Lågform och platta på mark

BETBET02 Betong 2 Väggar och pelare

BETBET03 Betong 3 Bärlag

BETBET04 Betong 4 Golv
Var studerar jag?

Utbildningen är på distans.

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se

Ställ din fråga här