Alla kan

ALLA KAN!

SVENSKA FÖR ALLA


Projektet finansieras genom länsstyrelsens § 37 och har varit i gång sedan september 2019. Riktar sig till nyanlända med ingen eller liten skolbakgrund och kommer att pågå hela 2020.


SYFTE MED PROJEKTETInnehållet i undervisningen har inslag av suggestopedi, vilket ofta utgår från elevers intresse och frågor. Att arbeta med elevernas självkänsla ses därför som mycket viktigt. Det förekommer även lektioner utanför skolan så som studiebesök och fysisk aktivitet. Tid till att samtala om jämställdhet och hedersrelaterade finns också med inom ramen för projektet.


DELMÅL


  • Öka kunskaper i svenska, matematik, arbetsmarknad, omvärldskunskap och hälsa 
  • Förbättrad allmän fysisk och psykisk hälsa 
  • Ökat självförtroende, ökad egenmakt
  • Reducerad sjukfrånvaro 
  • Öka kunskaper och förändra attityder kring
    jämställdhet och hedersfrågor


SLUTMÅL


Slutmål är att ha skapat en fungerande modell så att det blir ett självklart alternativ till nyanlända med ingen eller liten skolbakgrund, men även fortsätta utveckla metoder och material som passar för att förmedla dessa baskunskaper inom aktuella ämnen.

Alla-kan

KONTAKTUPPGIFTER


Rektor Lars Gavelin

lars.gavelin@vilhelmina.se

0940-142 57

073- 062 13 29


Flyktingsamordnare Annika Blomqvist

annika.blomqvist@vilhelmina.se

0940-14656

070 2281573


Arbetsmarknadssamordnare Chatarina Vesterlund

chatarina.vesterlund@vilhelmina.se

0940-14419


Lärare Angelica Bång

angelica.bang@vilhelmina.se

0940-146 13


Lärare Thorbjörn Edlund

thorbjorn.edlund@vilhelmina.se

0940-146 13