Vilhelmina Immigrationsservice

VILHELMINA IMMIGRATIONSSERVICE

En enhet under Vilhelmina Lärcentrum 2009-2011


Vilhelmina Immigrationsservice hette tidigare Flyktingsamordningen. Det nya namnet indikerar att vi erbjuder service till alla invandrare, flyktingar och anhöriginvandrare som är skrivna i Vilhelmina kommun.


Visions- och strategidokument (länk)


Trio 2010-2011

Södra Lappland är en region där ett stort antal aktörer från stat, kommun, landsting, organisationer och företag nu gör gemensam sak för att stödja ungdomarna i vår bygd. Vi fokuserar på personer mellan 16-64 år som inte är i studier eller arbete. Projektet pågår mellan 2010 och 2011.


ESF

Detta projekt finansieras av Europeiska socialfondenprogramområde 2, Norra Norrland.


Syfte

Syftet med TRIO är att öka ungdomarnas anställningsbarhet.


Upptaktsträff

Fredagen den 22 feb 2009 hade Lärcentrum stor upptaktsträff för TRIO-projektet med ett fyrtiotal deltagare från olika myndigheter och organisationer som ingår i projektet. Projektledare Ulrika Burman och projektmedarbetare Lillemor Paulsson började sitt arbete den 1 februari och de första ungdomarna kommer in i projektet den 1 mars.


Samverkanpartners

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget, Skatteverket, Kronofogden, Svenska Kyrkan, Vilhelmina, Åsele, Dorotea kommuner samt Företagarföreningarna i Södra Lappland.


Regionala utvecklingsprogrammet

Projektet är också ett sätt att realisera en del av regionala utvecklingsprogrammets (RUP) visioner om kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning och bemöta RUP:ens hotbild om befolkningsminskning och framtida rekryteringssvårigheter.

Roger Jönsson, samordnare

Vilhelmina Immigrationsservice

Telefon: 0940-146 56

Mobil: 073-046 56 59


Ulrica Burman, projektledare TRIO

ulrica.burman@vilhelmina.se

Telefon: 0940-146 03

070-208 52 88


Mats Forsén, projektmedarbetare TRIO

mats.forsen@vilhelmina.se

Telefon: 0941-142 34

070-205 27 22