Arkiv

ARKIVET


In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text box for.

1968

DEN FORMELLA VUXENUTBILDNINGEN

Bild från Vilhelmina Kommuns fotoarkiv.

ETT FÖRÄNDRAT SKOLSYSTEM

Det svenska skolsystemet förändrades under 1960-talet.Tidigare fanns de två paralella skolformerna folkskola och realskola, men nu avskaffades dem och istället infördes den nioåriga grundskolan som vi har än idag. Läroverken och yrkesskolorna blev den nya gymnasieskolan. 


Vuxenutbildningen då?

Kommunerna blev huvudmän för vuxenutbildningen (Komvux) och skulle ge ut kostnadsfri undervisning, sätta betyg ch ge kompetensbevis Undervisningen skulle följa gymnasieskolans läroplaner och kursplaner. Lokaler och utrustning skulle användas på kvällstid för att sänka kostnader. Undervisningen skulle anordnas som koncentrationsundervisning med starkt reducerat timantal och anpassas till folkbildningens vuxenpedagogiska ideal.


Från denna tid och framåt har vuxenutbildningen utvecklats till där den är idag.

2001

INVIGNING AV VILHELMINA LÄRCENTRUM

Bild från Vilhelmina Kommuns fotoarkiv.

ETT FÖRÄNDRAT SKOLSYSTEM

Det svenska skolsystemet förändrades under 1960-talet.Tidigare fanns de två paralella skolformerna folkskola och realskola, men nu avskaffades dem och istället infördes den nioåriga grundskolan som vi har än idag. Läroverken och yrkesskolorna blev den nya gymnasieskolan.


Vuxenutbildningen då?

Kommunerna blev huvudmän för vuxenutbildningen (Komvux) och skulle ge ut kostnadsfri undervisning, sätta betyg ch ge kompetensbevis Undervisningen skulle följa gymnasieskolans läroplaner och kursplaner. Lokaler och utrustning skulle användas på kvällstid för att sänka kostnader. Undervisningen skulle anordnas som koncentrationsundervisning med starkt reducerat timantal och anpassas till folkbildningens vuxenpedagogiska ideal.


Från denna tid och framåt har vuxenutbildningen utvecklats till där den är idag.

2006

REKTORSOMRÅDE

VUXENUTBILDNING

NY ERA

Den 1 januari 2006 gick vuxenutbildningen i Vilhelmina in i en ny era, med ett eget rektorsområde:

RO Vux.

Med detta flyttar Vilhelmina kommun ytterligare fram positionerna för vuxenutbildningen och visar

vilken betydelse Vilhelmina sätter till det livslånga lärandet för utveckling av kommun och region.


Lärcentrum är rektorsområdets nomen proprium.

Följande utbildningsdelar ingår i RO Vux:

- Grundläggande vuxenutbildning

- Särskild utbildning för vuxna

- Svenska för invandrare

- Gymnasial vuxenutbildning

- Gymnasial påbyggnadsutbildning

- Utlokaliserade högskoleprogram och kurser.

- Uppdragsutbilning (Vilhelmina Utbildningscentrum)

2008

VÄL GODKÄNT

INSPEKTION

Skolverkets rapport om vuxenutbildningen i Vilhelmina presenterades den 9 september 2008.

Läs rapporten (länk)


Utdrag ur rapporten:


"Inspektörerna bedömer att vuxenutbildningen i Vilhelmina är av god kvalitet. Den erbjuder ett flexibelt och brett utbud av utbildning för de studerande. Lärcentrum erbjuder en trivsam studiemiljö och det finns i verksamheten kompetent personal. Verksamheten har hög teknisk standard i sina distansutbildningar" (...)

Detta hände årtal
Detta hände årtal
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Annmari-och-Siri-med-landsh
Annmari-och-Siri-med-landsh
Marika Sjöberg
Marika Sjöberg