Grundläggande vuxenutbildning

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNINGFör dig som behöver läsa upp betygen


Grundläggande vuxenutbildning ger dig möjlighet att förbereda dig inför studier inom den gymnasiala vuxenutbildningen. 


Du väljer själv studietakt, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete.


Är du inte skriven i Vilhelmina kommun? Du är så välkommen med ansökan, men informera snarast vuxenutbildningen i din hemkommun, annars blir din ansökan inte behandlad.

Om utbildningen

Grundvux

Tid

Intag görs i januari och augusti


Antal

Minst 5 deltagare per kurs


Ansökan

Klicka här för ansökan! 


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis. Studielitteratur utlånas på Lärcentrums kansli.


Kostnader för hemkommunen

IKE (Kommuner) 35 kr/poäng

Vilka förkunskaper behöver jag?

Inga formella krav för att studera på grundvux. Dina förkunskaper bestämmer vilken nivå du påbörjar studierna.

Schema

GrundVux-schema (länk)


Kursplaner

Matematik, GRNMAT2 600p (länk)

Svenska som andraspråk, GRNSVA2 700p (länk)


Slutbetyg

Ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning ska innehålla följande kurser med lägst betyget E: svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Även andra kurser och ämnen kan ingå i ett sådant slutbetyg.


Kurser

Matematik

Engelska

Samhällskunskap

Svenska

Svenska som andraspråk


Övriga kurser (ej aktiva, men sökbara)


Biologi, fysik, kemi, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, religion

Var studerar jag?

Du studerar på Vilhelmina Lärcentrum eller via distansteknik.

STUDERA MATEMATIK


Hur går det till? Hur får jag svar på mina frågor?

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se

Ställ din fråga här