Processtekniker

YRKESHÖGSKOLA

PROCESSTEKNIKER

- krossning, asfalt

och betong


Lärcentrum i Vilhelmina och Reveljen i Sollefteå anordnar en

Yh-utbildning till Processtekniker inom krossning, asfalt och betong. Utbildningen görs i samarbete med företagen Skanska, Svevia, NCC, GGB, Bergströms Kross och Krossekonomi.

 

Processtekniker är en yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta inom krossverk, asfaltverk och betongindustri.

Utbildningen omfattar ca 15 månader med start 1 november 2021.

30 % av utbildningstiden utgörs av LIA, Lärande I Arbetet dvs. praktik.

 

Antal platser: 30 stINFORMATION

MEDVERKANDE FÖRETAG

BRB Kross AB, Krossekonomi AB, GGB, NCC AB, Skanska AB och Svevia AB.


TID

Omgång 3:

2021-11-01 - 2023-01-27

PLATS

Distansundervisning med närträffar i Vilhelmina och Sollefteå.

MÅLGRUPP

För personer som vill arbeta inom krossverk, asfaltverk och betongindustrin.


FÖRKUNSKAPER

- Gymnasieexamen eller motsvarande

- B-körkort


ANSÖKAN

Sista ansökningsdag 2021-06-06. Ansök HÄR (länk)

VAD ÄR YH-UTBILDNING?

Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Innehållet i utbildningarna syftar till att leda till jobb direkt efter examen.

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbetslivet, som är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Genom LIA-praktiken får studenterna arbetslivserfarenhet och ett kontaktnät inom arbetslivet, medan arbetslivet i sin tur får tillgång till kompetenta studenter och chans att hitta och rekrytera ny kompetent personal.

En YH-utbildning är mellan ett halvår och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Samtliga YH-utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

 

Läs mer om YH-utbildning HÄR!


UPPLÄGG

Utbildningen sker till stor del på distans, men med regelbundna träffar för praktiska moment i Vilhelmina eller Sollefteå. 20 veckor av utbildningen genomförs som lärande i arbete, LIA, där du deltar i arbetet på en arbetsplats. Huvuddelen av LIA ligger under sommarmånaderna. Teoriundervisningen sker via PC-baserad videokonferensteknik och digital lärplattform. Du kan följa lektionerna med hjälp av din egen dator, och du har tillgång till digitalt material via utbildningens webbplattform på nätet. Det är gemensamma samlingar ungefär en vecka per månad, för att genomföra praktiska moment. Det kan då röra sig om att lära sig köra hjullastare, att sköta ett krossverk eller annan produktionsutrustning eller olika laborativa moment.


ARBETSMARKNAD

Det råder idag stor brist på personal med kompetens inom produktion och användning av bergmaterial. Du har goda utsikter till ett jobb i branschen efter en utbildning till processtekniker krossning, asfalt och betong. Arbetsuppgifterna är både tekniskt och praktiskt inspirerande. Du får lära dig sköta avancerade tekniska utrustningar och även hantera lastmaskiner. Exempel på arbeten efter utbildningen kan vara;


- Maskinist vid krossanläggning för produktion av bergmaterial

- Processoperatör malmförädling, stenkross

- Asfaltarbetare asfaltframställning, asfaltläggning

- Processoperatör vid produktion av betong

- Betongstationsskötare


Efter utbildningen har du fått kunskap om olika bergmaterial, om tillverkning och produktion av asfalt och betong. Du kan använda processutrustningar på ett effektivt och säkerhetsmedvetet sätt. Det kan vara krossutrustning för krossning av berg, asfaltberedning och utläggning, att köra hjullastare eller sköta utrustning på en betongstation.


Utbildnings

ledareSara Danielsson        telefon 073 - 842 99 20

Birger Gustafsson      telefon 070 - 587 43 14


Fredrica, Sara och Ebba


Läs en artikel om Fredrica Fresk, Sara Unnes och Ebba Ask som läser till processtekniker.


ROBIN BJÖRNVIND


Läs en artikel om Robin Björnvind som läst till processtekniker via Vilhelmina Lärcentrum. Han berättar mer om utbildningen och sitt yrke.


POÄNG - YH

325p (5p/vecka), 65 veckor

INGÅENDE KURSER, 5P/VECKA

Förberedande branschkunskap: 10p

Mekanisk underhållsteknik: 15p

Hjullastare: 20p

Krossteknik: 35p

Bergmaterial: 25p

Asfalt: 30p

LIA: 100p

Betongteknik: 30p

Miljökunskap: 15p

Provningsmetoder: 15p

Vägning verifiering: 10p

Examensarbete: 20p


Summa: 325p = 65 veckor

BOENDEPAKET

Vi erbjuder boendepaket i Vilhelmina under teoriveckorna.

Boende under lärlingsveckorna har deltagarna ofta löst via vandrarhem, privat boende eller egen husvagn i anslutning till verkstaden.


Se våra erbjudanden HÄR (länk)

AKTIVITETER I VILHELMINA

Vi har samlat en del aktiviteter som finns att göra i Vilhelmina under teoriveckorna. 


Se våra aktiviteter HÄR (länk)