Enkäter SFI

SVENSKA FÖR INVANDRARE OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

ENKÄTER


Varje år genomför Vilhelmina Lärcentrum enkäter i syftet att utveckla och förbättra arbetet.

SFI Alfa


SFI B-C


SVA Grund