SFI

SFI - SVENSKA FÖR INVANDRARE


Kontinuerlig antagning

Behöver du lära dig svenska?


På Vilhelmina Lärcentrum bedrivs Sfi tillsammans med all annan kommunal vuxenutbildning. Den vänder sig till invandrare som behöver grundläggande kunskaper i svenska språket, och syftar till att utveckla förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt i vardags- samhälls- och arbetsliv.

Om utbildningen

SFI

Tid

2021-01-07 - 2021-12-22 Kontinuerlig antagning

Året runt, undervisning 15 h/vecka med uppehåll v27-30.


Ansökan

(Länk till ansökningsblankett i pappersformat)

Kontinuerlig antagning första måndagen i varje månad

BehörighetKostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis


Kostnader för hemkommunen

Enligt avtal inom Västerbottensvux

Hur studerar jag på SFI?

Du behöver vara:


Folkbokförd i Vilhelmina kommun

20 år och uppåt (16-20 år till gymnasieskolan)

Saknar grundläggande kunskaper i svenska språket

Kurser

SfA Alla kan, Kurs A, Kurs B, Kurs C, Kurs D

Efter introduktionskurs följer du den kurs som motsvarar förkunskaper och studiebakgrund.


Ingående kurser

Efter varje avslutad kurs får du ett betyg.

Efter kurs B, C och D följer ett obligatoriskt nationellt slutprov.


Antagning till Sfi sker löpande under hela året och utbildningen planeras och genomförs efter individens behov och förutsättningar, ibland tillsammans med andra aktörer, t ex Arbetsförmedlingen. Sfi kan kombineras med andra kurser inom Komvux, praktik eller arbete.


På Sfi i Vilhelmina har vi utbildade lärare, fina lokaler och en god studiemiljö. Vi har god tillgång till modern teknik, tex bärbara datorer och läsplattor.Kontaktperson

Studievägledare Sara Danielsson tel: 0940-146 04

Lärarrum Sfi tel: 0940-146 13


Alla kan: Angelica Bång

Kurs A + Intro: ThorBjörn Edlund

Kurs B: Thomas Parr

Kurs C: Catharina Abrahamsson, Thomas Parr

Kurs D: Catharina Abrahamsson

Var studerar jag?

Du studerar på Vilhelmina Lärcentrum.

ANSÖK NU!

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se

Ställ din fråga här