Familjejuridik

FAMILJEJURIDIK


Pågår nu

För dig som vill lära dig mer om juridik


För deltagare som är intresserad av juridik är kursen privatjuridik en bra introduktionskurs för dig. Man får läsa om det svenska rättssystemet och du får förståelse för hur gällande lagar styr privatlivet. Kursen omfattar även internationell rätt, som belyser Sveriges förhållande till omvärlden och där tonvikten är lagd på EU-rätt.


I år kommer vi särskilt att arbeta med:


Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning.


Avtalsrätt: hur avtal sluts samt deras rättsverkan.

Konsumenträtt och köprätt: regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner.


Fastighetsrätt: regler som rör köp av fast egendom samt hyra och andra nyttjanderätter.


Arbetsrätt: arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.


Är du inte skriven i Vilhelmina kommun? Du är så välkommen med ansökan, men informera snarast vuxenutbildningen i din hemkommun, annars blir din ansökan inte behandlad.

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se

Om utbildningen

Tid

Pågående kurs: 2021-01-25 - 2021-04-23

Ansök nu: 2021-09-20- 2021-12-10


Antal

15 deltagare


Ansökan

Sista ansökningsdag 2021-01-06. Ansök här (länk)!


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN i kombination med andra kurser


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis, men du bekostar själv studielitteratur.


Litteratur: J2000 Privatjuridik, Fakta och uppgifter.

Upplaga 2

ISBN 978-91-47-11579-2

Författare: Jan Olof Andersson mfl


Kostnader för hemkommunen

Pris enligt avtal för VästerbottensVux.

Vilka förkunskaper behöver jag?

Du behöver:


Goda kunskaper i svenska språket

Lärare

Per-Olof Nilsson


Ingående kurser

Familjerätt Orienteringskurs 100 poäng


Arbetsområden

Familje- och arvsrätt, avtalsrätt, obeståndsrätt, försäkringsrätt, arbetsrätt, konsument- och köprätt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt samt andra områden som intresserar deltagarna.


Var studerar jag?

Fjärrsändning. Du kan följa undervisningen från din bostad eller arbetsplats.

Tänk på att det är lämpligt att studera hemifrån under pandemin.

TA STEGETLÄS FAMILJEJURIDIK!