Fortbildning för arbetslivet

FÖR ARBETSLIVET

FORTBILDNING


Lärcentrum utbildar företagare och anställda i egen regi eller genom samarbetspartners. Vi mäklar utbildning till det regionala arbetslivet. 

Självskydd

 

Vilhelmina Lärcentrum ger endagskurser i självskydd. Utbildaren Magnus Lysell lär dig tekniker för att undvika och ta dig ur olika överfallssituationer både på din arbetsplats och på fritiden.

LCA - Livscykelanalys

 

Miljögiraff ger tillsammans med Inlandets teknikpark och Lärcentrum i Vilhelmina och Lycksele en endagsutbildning i hur man arbetar med livscykelanalyser.

Industri, bygg, transport

 

Vilhelmina Lärcentrum och MUEK AB samarbetar kring korta kurser för företag och anställda. Utbildningarna genomförs i Vilhelmina, företrädesvis på Lärcentrum.

Lyftteknik i vården

 

Undvik smärtor i rygg, värk i knän och problem med axlar. Vilhelmina Lärcentrum tillsammans med yrkesverksamma inom vården ger

utbildning i lyftteknik.

Hjärt-lungräddning

 

Vilhelmina Lärcentrum anordnar en utbildning i hjärt-lungräddning, HLR, som ger dig grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och hur du använder en hjärtstartare.

Specialpedagogik 1

 

Vilhelmina Lärcentrum ger en 100 poängskurs i specialpedagogik i samarbete med Handikappomsorgen. 

NICKLAS BJÖRNVIND

INPIPE SWEDEN AB

Nicklas har tillsammans med sina medarbetare genomfört ett stort antal fortbildningar hos Vilhelmina Lärcentrum.


"Vi ser ett återkommande behov av ett lärcentra som kan hjälpa oss med fortbildning"Läs hela artikeln HÄR (länk)

Våra samarbetspartners


Akademi Norr

Elbranschens Utvecklings- och utbildningscenter (EUU)

Lapplandsvux


Lapplandsvux är ett samarbete mellan 8 inlandskommunerna i Västerbottens län.

Läs broschyren om yrkesutbildningar i Lapplandsvux.


Lernia AB

Norconsult AB (VVS-branschen)

Scess AB (Vårdsektorn)

Sveriges byggindustrier

Vilhelmina.com AB

Uppdragsutbildningar

inom transportsektorn


Lärcentrums uppdragsutbildningar inom transportsektorn genomförs kontinuerligt under året.


För beställning eller information om nästa kurs

kontakta

Ulf Ekbäck

tel 0940-142 74

mobil 070- 268 11 70

ulf.ekback@vilhelmina.se


Farligt Gods       

Arbete på väg

Säkerhet på väg

Truckförare

Certifiering hjullastare

Certifiering för grävmaskin

Heavy Ecodriving