Självskydd

FORTBILDNING

SJÄLVSKYDD


Vilhelmina Lärcentrum ger endagskurser i självskydd. Utbildaren Magnus Lysell lär dig tekniker för att undvika och ta dig ur olika överfallssituationer både på din arbetsplats och på fritiden.

 

Som personal kan man ibland utsättas för situationer som kan upplevas obehagliga eller kanske hotfulla. Vid sådana tillfällen är det viktigt att ha förståelse för vad som utlöser ett våldsamt beteende för att kunna undvika sådana situationer, men också för att känna trygghet i att skydda sig själv.


Målet med utbildningen är att deltagaren ska få kunskap i vad som utlöser en hotfull situation, samt hur man med hjälp av sitt kroppsspråk, bemötande och förhållningssätt kan möta sådana beteenden. Om en situation ändå uppstår ska deltagaren ha fått en inblick i hur man skyddar sig själv.INFORMATION

TID

Tider bokas på beställning.


Kurstiden är 3 timmar.


PLATS

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 91233 Vilhelmina

Lokal: Vilhelmina

MÅLGRUPP


Alla målgrupper.

ANMÄLAN

Anmälan görs HÄR (länk).


Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Sara Danielsson för frågor.

Magnus

Lysell


Utbildare


E-post:      magnus.lysell@vilhelmina.se


PRIS

300 kronor/plats, internt i Vilhelmina Kommun.

PLATSER/ANTAL

Upp till 15 platser per grupp.