MUEK

MUEK

FORTBILDNING FÖR ARBETSLIVET

Industri, bygg, transport 


Vilhelmina Lärcentrum och MUEK AB samarbetar kring korta kurser för företag och anställda. Utbildningarna genomförs i Vilhelmina, företrädesvis på Lärcentrum.INFORMATION

TID

Lift (Bom, sax -lift): 

APV Nivå 1&2 (steg 1.1-2.1) 

Heta Arbeten: 

Fallskydd: 

BAM (bättre arbetsmiljö):            

PLATS

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 91233 Vilhelmina

Lokal: Vilhelmina

ANMÄLAN

Anmälan på mail till info@muek.com (alt. ring Irene 070-535 35 86)


1. Vilken kurs/kursdatum det avser

2. Namn och personnummer på deltagare

- gäller det kursen Heta Arbeten krävs fullständigt personnr, mobilnr och adress

dit certifikatet ska skickas


Bekräftelse:

Ni får först en bekräftelse via mail (eller telefon) att vi mottagit Er anmälan, där efter mailar vi ut en tydligare bekräftelse 7-12 dagar före kurs.


Avbokning:

Vid avbokning 5 dagar innan kurs deb halva kursavgiften, vid avbokning 24 tim innan kurs deb hela kursavgiften. Avbokning för akuta angelägenheter behandlas från fall till fall.


Inställd kurs:

MUEK förbehåller sig rätten att ställa in kursen, senast 7 dagar innan aktuellt datum vid för få anmälda deltagare.

Mathias Munter

VD och grundare av MUEK AB.

Telefon:     070-535 35 86

E-post:       info@muek.com

Adress:      Timmervägen 73, 921 33 Lycksele