Lyftteknik

FORTBILDNING

LYFTTEKNIK I VÅRDEN


Vilhelmina Lärcentrum ger tillsammans med vårdbranschen en fortbildning i förlyttningskunskap.


Förflyttningskunskap innebär att man hjälper människor i förflyttningssituationer utifrån deras egna förutsättningar. Arbetssättet innebär att man minskar belastning på den egna kroppen samt risken för arbets- och belastningsskador.


Våra utbildare är genomgått fortbildning hos Modern Arbetsteknik.

INFORMATION

TID

Kontinuerligt under året.


Fortbildningen tar 0,5-1 dag, beroende på förkunskaper.


PLATS

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 91233 Vilhelmina

Lokal: Vilhelmina


Eller på Åsbacka äldreboende.

MÅLGRUPP

Personal inom vård och omsorg.

ANMÄLAN

Kontinuerlig anmälan.

Anmälan görs till vår studie- och yrkesvägledare Sara Danielsson. Kontakta henne HÄR.

Sara

Danielsson


Studie- och yrkesvägledaretelefon          0940-146 04


e-post           sara.danielsson@vilhelmina.sePRIS

Pris vid förfrågan.

PLATSER/ANTAL

10-12 platser per grupp.