Livscykelanalys

Skapa värde  med

LCA - Livscykelanalys


Utbildning i Vilhelmina 2/12 och i Lycksele 3/12

Marcus Wendin


VD Miljögiraff

Life Cycle Assessment

Design For Environment

SimaPro

  • Förbättra beslut i produkt- och processdesign
  • Skapa bättre upphandlingsunderlag
  • Utveckla kommunikation om miljöfrågor
  • Identifiera besparingar och risker i hela livscykeln
  • Förstärk varumärket med konkurrenskraftig differentiering
  • Skapa livscykelperspektiv för miljöledning
  • Livscykelanalyser ger ett bra underlag för framtida produktoptimeringar

UTBILDNINGEN VÄNDER SIG TILL

– Produktutvecklare
– Inköpare

– Affärsutvecklare

– Miljöstrateger
– Kommuner och landsting med krav på rapportering av klimatpåverkan från ett livscykelperspektiv.


Inlandets Teknikpark och Lärcentrum i Vilhelmina och Lycksele ger i samarbete med Miljögiraff en utbildning i Livscykelanalys. Utbildningen genomförs i Vilhelmina respektive Lycksele på Lärcentrum.


Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar. Den ger deltagarna djupgående förståelse för hur man arbetar med livscykelanalyser enligt metoden Life Cycle Assessment ISO 14044, LCA.

TID


PLATS

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

Lokal: Vilhelmina


Lycksele Lärcentrum, Tannbergsvägen 9, 921 33 Lycksele

Lokal: Stora Äpplet

FRÅGOR

Eva Lindberg, Inlandets Teknikpark

telefon: 070-724 34 16

mail: eva.lindberg@inlandetsteknikpark.nu

ANMÄLANPRIS inklusive lunch och fika

Då utbildningen går i linje med Smart Industri kan vi erbjuda ett förmånligt pris:


750 kr per person