RegioVux

REGIOVUX

Ett ESF-projekt


Skolverket driver ESF-projektet RegioVux. Projektet pågår mellan 1 juni 2015 och 31 maj 2018 och har som övergripande syfte att stimulera framväxten av regionala strukturer för kommunsamverkan kring yrkesutbildning för vuxna samt för regional och lokal branschsamverkan. Projektet har nu förlängts till 31 december 2018.

 

Mål

Målet med RegioVux är att regioner i högre grad än idag ska möta arbetsmarknadens behov genom att planering och genomförande sker på regional nivå, i form av strukturerad samverkan mellan kommuner men även mellan samverkande kommuner och arbetsliv. Utbildningar ska bedrivas med kontinuitet genom mer långsiktig planering och flexibilitet när det gäller elevernas behov.

 

Inom respektive region ska man få tillgång till ett brett utbud av utbildningar som innehåller arbetsplatsförlagt lärande (apl). Utbildningarna ska kunna läsas parallellt med sfi. Rekrytering ska ske ur ett mångfaldsperspektiv och inom regionerna ska man aktivt arbeta med vägledning och validering samt för att bryta könsbundna studie- och yrkesval.

Fyra regioner deltar i projektetRegion Norrbotten –

Lapplands Kommunalförbund
Region Västerbotten– VästerbottensVux
Region Västra Götaland– Skaraborgs kommunalförbund
Region Skåne– Kommunförbundet Skåne