Restaurang och storkök

YRKESUTBILDNING

RESTAURANG OCH STORKÖK


Vilhelmina Lärcentrum ger en utbildning i restaurang och storkök i samarbete med SIKT.


SIKT är ett samverkansprojekt för integration, kompetensförsörjning och tillväxt som bedrivs i kommunerna i Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Storuman och Sorsele. Projektet ägs av Region Västerbotten.  


Är du inte skriven i Vilhelmina kommun? Du är så välkommen med ansökan, men informera snarast vuxenutbildningen i din hemkommun, annars blir din ansökan inte behandlad.


INNEHÅLL


INFORMATION

TID

2020-09-07 - 2020-12-18

Halvtid, 18 v

Eftermiddagar, klockan 13-17

Veckoplanering:
1-2 dagar kök (på plats och via fjärrteknik), 1 dag yrkessvenska,  2-3 dagar praktik på arbetsplats

Uppstartsskede 3 veckors praktisk köksutbildning på plats i Vilhelmina.

Yrkessvenska under hela utbildningstiden.

PLATS

Restaurang Malgomaj, Folkets Hus Vilhelmina

Katrin Enquist


Arbetsmarknadscoachtelefon      0940-140 61, 070-237 13 73


e-post       katrin.enquist@vilhelmina.seLÄRARE

Maria Blom, lärare restaurang och storhushåll

+ lärare i yrkessvenska


KOSTNADER FÖR DELTAGAREN

Inga kostnader


KOSTNADER FÖR HEMKOMMUNEN

För SIKT-deltagare inga kostnader, för övriga motsvarande statsbidrag yrkesvux.


STUDIEMEDEL

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN.


För deltagare inom etableringsreform och övriga inskrivna nysvenskar vid Arbetsförmedlingen kan möjlighet till aktivitetsstöd undersökas med respektive handläggare.


INGÅENDE KURSER

Matlagning 1, MALMAL01                                    100p

Livsmedels- och näringskunskap 1, LIVLIV01   100p

Hygien, HYGHYG0.                                                100p

Service och bemötande-orienteringskurs,

KGYORI11c                                                             100p


Totalt:                                                                      400p