Familjejuridik

KURS

FAMILJEJURIDIK och PRIVATJURIDIKFör deltagare som är intresserad av juridik är kursen privatjuridik en bra introduktionskurs för dig. Man får läsa om det svenska rättssystemet och du får förståelse för hur gällande lagar styr privatlivet. Kursen omfattar även internationell rätt, som belyser Sveriges förhållande till omvärlden och där tonvikten är lagd på EU-rätt.


INNEHÅLL

I år kommer vi särskilt att arbeta med:


Familjerätt och arvsrätt:

regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning.


Avtalsrätt: hur avtal sluts samt deras rättsverkan.

Konsumenträtt och köprätt: regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner.


Fastighetsrätt: regler som rör köp av fast egendom samt hyra och andra nyttjanderätter.


Arbetsrätt: arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.


Är du inte skriven i Vilhelmina kommun? Du är så välkommen med ansökan, men informera snarast vuxenutbildningen i din hemkommun, annars blir din ansökan inte behandlad.

INFORMATION

TID

2021-02-01 - 2021-06-04 (18v)


Tisdagar kl 13-16


PLATS

Fjärrsändning. Du kan följa undervisningen från din bostad eller arbetsplats.

Tänk på att det är lämpligt att studera hemifrån under pandemin.

ANTAL

15 platser

Per-Olof Nilsson


Lärare


telefon         076-138 55 03STUDIEMEDEL

Utbildningen är studiemedelsberättigad

(i kombination med andra kurser)


INGÅENDE KURS

Familjerätt Orienteringskurs 100 poäng


ARBETSOMRÅDEN

Familje- och arvsrätt, avtalsrätt, obeståndsrätt, försäkringsrätt, arbetsrätt, konsument- och köprätt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt samt andra områden som intresserar deltagarna.


FÖRKUNSKAPER

Goda kunskaper i svenska språket


ANSÖKAN

Sista ansökningsdag 2021-01-06.


KOSTNADER FÖR DELTAGAREN

Litteratur: J2000 Privatjuridik, Fakta och uppgifter.

Upplaga 2

ISBN 978-91-47-11579-2

Författare: Jan Olof Andersson mfl


KOSTNAD FÖR HEMKOMMUNEN

IKE: pris enligt avtal för VästerbottensVux.