Affärsjuridik

KURS

AFFÄRSJURIDIKÄr du egen företagare eller funderar på att bli det?


INNEHÅLL

Kursen behandlar vardagsnära juridiska spörsmål ur företagarens synvinkel och innehåller tre block:


Verksamhetens juridiska grunder

- Avtalsrätt

- Affärsavtal och hyresavtal

- Köprätt

- Associationsrätt

- Rättsordning och tvister


Lån och betalningsansvar

- Kredit- och panträtt

- Utsökningsrätt

- Konkursrätt

- Skadeståndsrätt


Skydd för marknad och miljö

- Immaterialrätt

- Marknadsrätt

- Ansvar för produkt och miljö

- Internationella regler och etik


Är du inte skriven i Vilhelmina kommun? Du är så välkommen med ansökan, men informera snarast vuxenutbildningen i din hemkommun, annars blir din ansökan inte behandlad.

INFORMATION

TID

2020-05-14 - 2020-08-20

torsdagar kl 18-21

PLATS

Fjärrsändning

ANTAL

15 platser

Per-Olof Nilsson


Lärare


telefon         076-138 55 03STUDIEMEDEL

Utbildningen är studiemedelsberättigad

(i kombination med andra kurser)


INGÅENDE KURS

Orienteringskurs 100 poäng


FÖRKUNSKAPERANSÖKAN

Sista ansökningsdag 2020-04-30. Ansök HÄR (länk).


KOSTNADER FÖR DELTAGAREN

Litteratur: Affärsjuridik i praktiken Allt-i-ett bok, upplaga 2

ISBN: 52345283

Författare: Marie Bråberg & Åsa Svedberg


KOSTNAD FÖR HEMKOMMUNEN

IKE: pris enligt avtal för VästerbottensVux.