COVID-19

COVID-19

CORONA-VIRUSET


Vilhelmina Lärcentrum övergår till fjärrundervisning/distans från och med onsdag 18/3 -20,

med anledning av regeringens och folkhälsomyndighetens rekommendation.

Här uppdaterar vi information fortlöpande.

UNDERVISNINGVilhelmina Lärcentrum tillämpar fjärrundervisning/distans för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats för praktiska moment enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

FRÅGOR KRING UNDERVISNING


Kontakta din lärare.


ALLMÄNNA FRÅGOR


Kontakta studie- och yrkesvägledare Sara Danielsson på

telefon: 0940-146 04

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se


Sara

Danielsson


Studie- och yrkesvägledaretelefon          0940-146 04


e-post           sara.danielsson@vilhelmina.seKOMMUNENS INFORMATION OM VIRUSET


Det nya viruset väcker många frågor hos allmänheten. Vilhelmina kommun håller sig uppdaterad av händelseutvecklingen och samarbetar med Region Västerbotten, Länsstyrelsen och andra ansvariga myndigheter (...)


FRÅGOR OCH SVAR OM CORONA


FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN.

Här samlar Folkhälsomyndigheten frågor och svar om sjukdomen covid-19, orsakad av det nya viruset SARS-CoV-2.

HUR SMITTAR VIRUSET? FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN


Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.

Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19.

Genom att tvätta händerna och undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta.


VILKA ÄR SYMTOMEN? FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN


De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Tiden från det att man smittas till man blir sjuk (inkubationstiden) bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar, de flesta insjuknar efter ca 5 dagar. Enstaka fall kan möjligen avvika från dessa mönster.

Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska man ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.


HUR LÄNGE SKA JAG STANNA HEMMA? FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN


Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk.

Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.


INFORMATION IN ENGLISH

INFORMATION PÅ ANDRA SPRÅK

INFORMATION PÅ LÄTT SVENSKA