Motiverande samtal

Resultat under annonserna

Motiverande samtal

Uppdragsutbildning

Utbildningen vänder sig till anställda i Vilhelmina kommun som i sin verksamhet möter krisdrabbade eller omotiverade människor och vill ge sina medarbetare verktyg och vidareutbildning i detta möte. Det kan vara inom exempelvis HR, stödjande, behandlade, personalinriktade och serviceinriktade funktioner såsom sjukvård, socialtjänst, omsorg, skola, behandlingshem eller personal- och serviceorganisationer.

Denna unika och mycket praktiska utbildning är en introduktion till Motiverande Samtal, eller Motivational Interviewing (M.I.).

M.I. är ett sätt att relatera till individer vars motivation sviktar. Det hela tar sin utgångspunkt i att människor har olika förutsättningar och även olika vilja att förändra och förändras. Genom det motiverande samtalet skapas en medvetenhet för individen om problem, risker och konsekvenser. Samtalet syftar till att vara vägledande snarare än en konventionell klientcentrerad psykoterapi och kan beskrivas som en målinriktad kommunikation med specifikt fokus på uttalanden kring förändring.

Detta sätt att relatera till individer har visat sig väldigt effektivt i missbruks- och beroendebeteenden, att höja studiemotivationen, arbetsglädjen och hjälpa individer som har fastnat i sina krisreaktioner.

Utbildare är Ulf Lidman och du kan läsa mer om honom och hans kurser på ulflidmantraining.com

 

Tid

2018-09-26 - 2018-09-28.

onsdag kl. 13.00 - 16.00

torsdag och fredag kl. 9.00 - 16.00

 

Plats

Vilhelmina Lärcentrum, sal Vilhelmina, Skolgatan 12, Vilhelmina

 

Antal

35 platser

 

 

Utbildare

Ulf Lidman, ulflidmantraining.com

 

Pris

3500 kr exkl moms

För och eftermiddagsfika samt lunch ingår.

 

 

 

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved