Fortbildning

Resultat under annonserna

Fortbildningsdagar vecka 44

Flipped classroom och genrepedagogik

 

Även i år är det dags för två dagar fortbildning vid Vilhelmina Lärcentrum. Denna gång ligger fokus på olika sätt att variera arbetet med läs- och skrivinlärning i klassrummet, genom att använda sig av flipped classroom och genrepedagogik.

Inköpsutbildning

 

Vilhelmina Lärcentrum och Inlandets Teknikpark ger tillsammans med

Silf en grundutbildning i inköp som ger dig en framgångsrik start inom inköp.

Under utbildningen får du kunskaper i

 

  • inköpsteknik
  • affärsjuridik
  • logistik
  • affärsekonomi
  • förhandlingsteknik.

Motiverande samtal

Utbildningen vänder sig till anställda i Vilhelmina kommun som i sin verksamhet möter krisdrabbade eller omotiverade människor och vill ge sina medarbetare verktyg och vidareutbildning i detta möte. Det kan vara inom exempelvis HR, stödjande, behandlade, personalinriktade och serviceinriktade funktioner såsom sjukvård, socialtjänst, omsorg, skola, behandlingshem eller personal- och serviceorganisationer.

Utbildningar hösten 2018

 

Motiverande samtal

2018-09-26 till 2018-09-28

 

Fortbildningsvecka

vecka 44

 

Inköpskurser

Startar 2018-10-01

 

Lyftteknik i vården (kontinuerligt)

 

Självskydd (kontinuerligt)

 

Första hjälpen med HLR (kontinuerligt)

 

 

Fortbildning för arbetslivet

 

Lärcentrum utbildar i egen regi eller genom samarbetspartners.

Vi mäklar utbildning till det regionala arbetslivet.

UPPDRAGSUTB.

2017

 

19/1 Lyftteknik 6 st Malgomajskolan

20/1 Lyftteknik 6 st Malgomajskolan

6-7/2 Lyftteknik 20 st Personliga assistenter

16/2 Lyftteknik 8 st Lärcentrum

17/2 Lyftteknik 8 st Lärcentrum

16/3 Självskydd 13 st Förskolan

17/3 Självskydd 12 st Förskolan

23/3 Självskydd 12 st Förskolan

23/3 Lyftteknik 10 st Personliga assistenter

24/3 Självskydd 12 st Förskolan

31/3 Självskydd 12 st Förskolan

6/4 Lyftteknik 12 st Gruppbostäder

7/4 Självskydd 12 st Förskolan

3/5 Lyftteknik 24 st Strandbacka /Gläntan

10/5 Lyftteknik 24 st Strandbacka /Gläntan

22/5 Arbete på väg 13 st Nivå 1 och 2

1/6 Lyftteknik 15 st Sommarvikarier

2/6 Lyftteknik 6 st Personliga assistenter

28/6 Grävmaskinscertifiering 2 st

1/8 Grävmaskinscertifiering 1 st

2/8 Hjullastarcertifiering 1 st

24/8 Självskydd 12 st Malgomajskolan

24/8 Självskydd 14 st Malgovik/Nästansjö skola

Uppdragsutbildningar

inom transportsektorn

 

Lärcentrums uppdragsutbildningar inom transportsektorn genomförs kontinuerligt under året.

 

För beställning eller information om nästa kurs

kontakta

Ulf Ekbäck

tel 0940-142 74

mobil 070- 268 11 70

ulf.ekback@vilhelmina.se

 

Samarbetspartners

 

Akademi Norr

Elbranschens Utvecklings- och utbildningscenter (EUU)

Lapplandsvux

 

Lapplandsvux är ett samarbete mellan 8 inlandskommunerna i Västerbottens län.

Läs broschyren om yrkesutbildningar i Lapplandsvux.

 

Lernia AB

Norconsult AB (VVS-branschen)

Scess AB (Vårdsektorn)

Sveriges byggindustrier

Vilhelmina.com AB

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved