Fortbildning vecka 44

Resultat under annonserna

Fortbildningsvecka

Flipped classroom och genrepedagogik

Maria Sjöstedt

Ivana Eklund

Vilhelmina Lärcentrum bjuder in till fortbildningsdagar under vecka 44

 

Även i år är det dags för två dagar fortbildning vid Vilhelmina Lärcentrum. Denna gång ligger fokus på olika sätt att variera arbetet med läs- och skrivinlärning i klassrummet, genom att använda sig av flipped classroom och genrepedagogik.

 

Tid

Tisdag 30 oktober 2018 kl 9.00-16.00 Flipped Classroom

Onsdag 31 oktober 2018 kl 9.00-15.30 Genrepedagogik

 

Plats

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 91233 Vilhelmina

Lokal: "Vilhelmina"

 

Målgrupp

 Sfi-lärare och lärare i Sv 2 från lågstadiet till gymnasiet

 

Utbildare

Maria Sjöstedt och Ivana Eklund

 

Pris

1900 kr för båda dagarna, 1300 kr för en dag

 

Anmälan

Sista anmälningsdag 2018-10-05.

 

Att ta med...

Medtag bärbar dator för att till fullo ta del av utbildningarna.

 

Platser

Obegränsat

 

Boende

Hotell Wilhelmina, 0940-55420

 

Att tänka på som deltagare

I samband med utbildningsdagen använder vi oss av flippat klassrum, vilket innebär att du i förväg ska ta del av tre stycken youtube-filmer från Skolverket som ingår i kursen. Att du ser filmerna är viktigt för att du ska kunna bygga upp

förförståelse i samband med ämnet ”genrepedagogik och cirkelmodellen” och också för att kunna delta i diskussionerna.

 

Länk till flippat klassrum: https://padlet.com/ivanaeklund/genrepedagogik_kurs

Flipped classroom

The Flipped classroom innebär att läraren ägnar tiden i klassrummet åt mer laborativt arbete istället för traditionella föreläsningar. Vid föreläsningar kan ibland en stor del av lektionen gå åt till att läraren förklarar teorier och visar exempel på problemlösning, men det finns inte alltid så mycket tid åt eleverna att själva arbeta med uppgifter.

 

Vid Flipped classroom ger läraren istället webbaserade genomgångar i hemläxa – exempelvis att se små filmer, lyssna till podcasts eller läsa lärarens blogg där denne diskuterar ämnet. I klassrummet kan eleverna sen arbeta aktivt med uppgifter, experiment och problemlösningar, och läraren finns till hands för att vägleda och hjälpa till om någon kör fast.

 

Under kursen kommer vi att lära oss hantverket med The Flipped classroom så att vi ska kunna sätta igång själva när vi kommer tillbaka till våra skolor.

 

Genrepedagogik i sfi-undervisningen

- verktyg som stärker din undervisning och elevernas skrivutveckling

- verktyg som stärker din undervisning och elevernas skrivutveckling

Enkelt uttryckt är genrepedagogik ett sätt att undervisa för att ge eleverna tillgång till skolspråket och förståelse för hur olika slags texter är uppbyggda. Genrepedagogik handlar om att synliggöra sådant som man i den vanliga undervisningen ofta tar för givet att eleverna redan känner till, sådant som elever från studievana hem kanske har med sig men som andra saknar. Det handlar om att tydliggöra textstrukturer för att eleverna lättare ska kunna läsa och förstå och det handlar om att ge eleverna kunskaper i hur man producerar olika texttyper. För att göra detta använder man cirkelmodellen, en konkret och lättarbetad modell som underlättar lärarens planering och arbete i klassrummet.

 

Syfte med utbildningsdagen

Att ge deltagarna teoretiska och praktiska verktyg för att utveckla sfi-undervisningen utifrån genrepedagogik och cirkelmodellen.

• Att ge deltagarna förståelse för hur genrepedagogik och cirkelmodellen främjar språkutvecklande arbetssätt i klassrummet.

• Att ge deltagarna insikt i hur genrepedagogik och cirkelmodellen som metod bidrar till att skapa trygghet och en röd tråd genom hela utbildningen - för elever och lärare.

 

Huvudrubriker

• Vad är genrepedagogik och cirkelmodellen och varför är metoden ett effektivt arbetssätt på sfi?

• Vilka ”genrer” finns det på sfi?

• Så jobbar du med cirkelmodellen i klassrummet - lektion för lektion.

• Cirkelmodellen + flippat klassrum = sant

• Språkutvecklande arbetssätt och individanpassad stöttning under cirkelmodellens 4 faser.

• Därför passar genrepedagogik, cirkelmodellen och bedömning för lärande så bra ihop.

• Hur implementerar du digitala resurser?

 

Dokumentation

Dokumentation i form av sammanfattningar och nyckelbilder från presentationen skickas ut inom ett par dagar efter utbildningstillfället.

 

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved

Tidigare föreläsare

Margareta Mörling (2017)

Margareta Mörling är en mycket uppskattad föreläsare och författare. Hon har bott 13 år i Egypten. Där var flera av hennes vänner analfabeter. Sedan 1989 bor Margareta i invandrartäta Tensta. Hon har undervisat analfabeter 11 år på SFI (svenska för invandrare) samt 10 år på IVIK-gymnasiet. Margareta har gett ut böckerna Färgresan, Framåt A, Omvärldskunskap på mycket lätt svenska samt Att undervisa analfabeter (Natur & Kultur).

 

Vecka 44, 2017, föreläste Margareta på Vilhelmina Folkets Hus under tre dagar.

Pelle Lindblå (2016)

Pelle Lindblå har arbetat med läs- skriv- och mattesvårigheter i mer än 30 år. Under dessa år har han bl.a. utvecklat ett arbetssätt för läs- och skrivinlärning, där man lär på samma sätt som när man spelar på gehör. Arbetssättet är inspirerat av Wittingmetoden. Han har också utvecklat två dataprogram – Trädet, som blev prisbelönt 1999 och Tornet.

 

Vecka 44, 2016, föreläste Pelle på Vilhelmina Folkets Hus.