Projekt

Resultat under annonserna

PROJEKT

2018-2019

 

Lapland a Culinary Region - ett spetsprojekt

 

På nationell nivå har det sedan några år tillbaka etablerats ett nytt begrepp ”gastronomisk/ kulinarisk region” med fokus på främst mat med ett tydligt fokus på exportmogna måltidsupplevelser men även exportmogna produkter.

Det övergripande målet med projektet är att bidra till en mer exportmogen besöksnäring året runt med tydligt fokus på mål dsupplevelser och produkter för export.

 

Regiovux

 

Skolverket driver ESF-projektet RegioVux. Projektet pågår mellan 1 juni 2015 och 31 maj 2018 och har som övergripande syfte att stimulera framväxten av regionala strukturer för kommunsamverkan kring yrkesutbildning för vuxna samt för regional och lokal branschsamverkan. Projektet har nu förlängts till 31 december 2018.

Alla läser

 

Sedan början av hösten 2017 pågår ett läsprojekt för alla Sfi- studerande på Vilhelmina Lärcentrum. Detta görs i syfte att hjälpa eleverna bli bättre på att läsa och skriva på bra svenska.

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved