Processtekniker

Resultat under annonserna

Lärcentra och bransch ansöker om

Yh-utbildning (svar i januari 2019)

Processtekniker -

krossning, asfalt och betong

Lärcentra i Vilhelmina, Storuman och Sollefteå ansöker om en

Yh-utbildning till Processtekniker inom krossning, asfalt och betong. Utbildningen görs i samarbete med företagen Skanska, Svevia, NCC, GGB, Bergströms Kross och Krossekonomi.

Processtekniker är en yrkeshögskoleutbildning för de som vill arbeta inom krossverk, asfaltverk och betongindustri.

Utbildningen omfattar ca 18 månader med planerad första omgång november 2019 - april 2021.

Ytterligare två omgångar är inplanerade.

30 % av utbildningstiden utgörs av LIA, Lärande I Arbetet dvs. praktik.

Antal platser: 30 st

Medverkande företag

BRB Kross AB, Krossekonomi AB, GGB, NCC AB, Skanska AB, Svevia AB och Veidekke ASA.

Vad är YH-utbildning?

Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Innehållet i utbildningarna syftar till att leda till jobb direkt efter examen.

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbetslivet, som är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Genom LIA-praktiken får studenterna arbetslivserfarenhet och ett kontaktnät inom arbetslivet, medan arbetslivet i sin tur får tillgång till kompetenta studenter och chans att hitta och rekrytera ny kompetent personal.

En YH-utbildning är mellan ett halvår och uppåt, men oftast runt två år. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Samtliga YH-utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Läs mer om YH-utbildning HÄR!

Tid (om ansökan beviljas)

Omgång 1:

November 2019 - april 2021

Ytterligare två omgångar planeras

Plats

Distansundervisning med närträffar

Målgrupp

För personer som vill arbeta inom krossverk, asfaltverk och betongindustrin.

Förkunskaper

- Gymnasieexamen eller motsvarande

- B-körkort

 

 

Projektledare

Per-Olof Lycksell, tel: 073-0571326

Birger Gustafsson, tel: 070-5874314

Poäng - Yh

350 p (5p/vecka), 3,5 terminer

Ingående kurser, 5p / vecka

Miljökunskap, 15p

Arbetsmiljö och säkerhet, 15p

Testmetoder och standarder bergmaterial, 15p

Bergmaterialkunskap, 20p

Förberedande branschkunskap, 15p

LIA, 100p

Krossteknik och losshållning, 25p

Maskinkunskap kross, 10p

Vägning, verifiering, 10p

Massatillverkning beläggning, 15p

Maskinkunskap asfalt, 15p

Utläggning, transport, logistik, 15p

Betongteknik, 20p

Maskinkunskap betong, 10p

Testmetoder och standarder grus asfalt och betong, 15p

Arbete på väg, transporter, 10p

Mekanisk underhållsteknik inkl. svets, 15p

Hjullastare i bergmaterialproduktion, 10p

Summa: 350p

LÄS artikel om Robin Björnvind HÄR

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved