Fortbildning för arbetslivet

Resultat under annonserna

SPECIALPEDAGOGIK 1


Vilhelmina Lärcentrum ger en 100 poängskurs i specialpedagogik i samarbete med Handikappomsorgen. 

MUEK


Vilhelmina Lärcentrum och MUEK AB samarbetar kring korta kurser för företag och anställda. Utbildningarna genomförs i Vilhelmina, företrädesvis på Lärcentrum.

Första hjälpen med HLR


Vilhelmina Lärcentrum anordnar en utbildning i

hjärt-lungräddning, HLR, som ger dig grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och hur du använder en hjärtstartare.

Självskydd


Vilhelmina Lärcentrum ger endagskurser i självskydd. Utbildaren Magnus Lysell lär dig tekniker för att undvika och ta dig ur olika överfallssituationer både på din arbetsplats och på fritiden.

Lyftteknik i vården


Undvik smärtor i rygg, värk i knän och problem med axlar. Vilhelmina Lärcentrum tillsammans med yrkesverksamma inom vården ger

utbildning i lyftteknik.

Samarbetspartners


Akademi Norr

Elbranschens Utvecklings- och utbildningscenter (EUU)

Lapplandsvux


Lapplandsvux är ett samarbete mellan 8 inlandskommunerna i Västerbottens län.

Läs broschyren om yrkesutbildningar i Lapplandsvux.


Lernia AB

Norconsult AB (VVS-branschen)

Scess AB (Vårdsektorn)

Sveriges byggindustrier

Vilhelmina.com AB

Uppdragsutbildningar

inom transportsektorn


Lärcentrums uppdragsutbildningar inom transportsektorn genomförs kontinuerligt under året.


För beställning eller information om nästa kurs

kontakta

Ulf Ekbäck

tel 0940-142 74

mobil 070- 268 11 70

ulf.ekback@vilhelmina.se


Farligt Gods       

Arbete på väg

Säkerhet på väg

Truckförare

Certifiering hjullastare

Certifiering för grävmaskin

Heavy Ecodriving

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved

Foto: Hannele Bång