Studiestartsstöd

Resultat under annonserna

Studiestartsstöd

 

För att söka studiestartstöd behöver du:

 

* Vara mellan 25-56 år

* Vara arbetslös och anmäld hos AF, och varit arbetssökande i minst 6 månader.

* Ha kort tidigare utbildning

* Ha stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå

* Inte haft studiestöd de senaste 3 åren.

Dessa skolformer ger rätt till studiestartstöd:

* Utbildningar på grundskole- och gymnasial nivå på kommunal vuxenutbildning

* Allmänna kurser på grundskole- och gymnasial nivå på folkhögskola

Vad är studiestartsstöd?

 

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Det är hem­kommun­en som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studie­starts­stödet. Det är också där som du gör din ansökan.

 

Belopp

Studiestartsstödet betalas vanligtvis ut för fyra veckor i taget. Hur mycket pengar du får beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och vilken inkomst du har.

Om du har barn

 

Du som har vårdnaden om barn kan få mer bidrag. Det kallas tilläggsbidrag.

Läs mer om tilläggsbidrag HÄR.

 

Krav och villkor

 

För att du ska ha rätt till studiestartsstöd måste du uppfylla vissa krav. Även den utbildning du vill gå måste uppfylla kraven. Några av kraven utreds av din hemkommun, resten utreder CSN.

 

  • Utbildningen måste ge rätt till studiestartsstöd
  • Du ska vara arbetslös
  • Du har kort tidigare utbildning
  • Du får inte ha haft studiemedel från CSN under de tre senaste åren
  • Du måste studera minst 50 procent i minst tre veckor
  • Du måste vara mellan 25 och 56 år
  • Du får inte ha vissa andra ersättningar
  • Du måste vara registrerad på dina kurser

Läs mer på CSN:s hemsida HÄR.

Så länge kan du få studiestartsstöd

 

Om du studerar på heltid kan du som längst få studiestartsstöd i 50 veckor. Studerar du på deltid räknar CSN om veckorna utifrån det. Om du vill fortsätta studera efter att veckorna med studiestartsstöd är slut, kan du ansöka om studiemedel från CSN.

Ansökan

 

Innan du ansöker träffar du en studie- och yrkesvägledare eller någon annan person som arbetar med studiestarts­stödet på din hemkommun. Tillsammans lägger ni upp en plan för dina studier och pratar om vilka bidrag och lån som kan vara aktuella för dig. Om ni kommer överens om att studiestartsstöd skulle vara rätt för dig, gör ni en ansökan.

 

Ansök hos din hemkommun

 

Du ansöker om studiestartsstöd hos din hemkommun. De skickar sedan vidare din ansökan till CSN. Det går inte att ansöka direkt hos CSN. Du kan ansöka om studiestartsstöd flera gånger, under förutsättning att du har veckor kvar.

 

 

 

All information är hämtad direkt från CSN. Läs mer HÄR.

Kontakta vår studie-och yrkesvägledare Annmari för vidare hjälp.

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved