SYV

Resultat under annonserna

STUDIE- & YRKESVÄGLEDARE

Annmari Jonsson

annmari.jonsson@vilhelmina.se

Telefon 0940-146 04

Vägledning är en process som ska underlätta förståelsen av dig själv och din omgivning. Du väljer själv målsättningen för din framtid. Vägledaren fungerar som ett bollplank och kan hjälpa dig att vidga perspektiv och komma vidare i dina tankar och funderingar kring studie och yrkesval.


Tillsammans pratar vi om framtiden och vilka valmöjligheter som finns inom olika utbildningar och yrken.

Samtalet hjälper dig att få tillräckligt med underlag för att kunna fatta ett väl genomtänkt beslut.


Som Studievägledare kan jag hjälpa dig med :


¤ Vägledningssamtal

¤ Information om olika yrken och utbildningsvägar

¤ Studieekonomi

¤ Upprätta en indivuell studieplan

¤ Planera studier mot en gymnasieexamen eller slutbetyg

¤ Informera om  "reell kompetens"


Tips för att få ut det mesta möjliga vid mötet.


- Ta med betyg och andra viktiga handlingar

- Skriv ned dina tankar och funderingar

- Titta igenom kursutbudet på vår hemsida,Vilhelmina Lärcentrum

- Är du intresserad av eftergymnasiala studier är t ex www.studera.nu eller www.yrkeshogskolan.se bra att ha tittat på innan samtalet.


Regeringen har förlängt tiden när det gäller att ta ut slutbetyg,


Det senaste datumet för att ta ut slutbetyg är 2020-07-01.


Vänd dig till mig

Om du behöver hjälp med...


att utreda och klargöra din situation, dina starka sidor och intressen

att vidga perspektiv (se fler lösningar)

att upprätta en handlingsplan

att få information om utbildningar, yrken och studieekonomi

att få svar på frågor om behörighet och betyg


Översättnings-

tabell

Vill du veta vilka kurser i det gamla kurssystemet gy2000 som motsvaras i det nya kurssystemet gy2011?

Här finns de vanligaste kurserna Översättningstabell till nya kurssystemetÄndrade regler

Antagning högskola

From antagningen hösten 2010 har reglerna för antagning till högskolan att ändras.

De viktigaste är:


Kraven för grundläggande behörighet skärps.

  • Du måste ha ett slutbetyg. Ett samlat betygsdokument ger inte längre grundläggande behörighet.


  • Du måste ha lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska A+B (alternativt Svenska som andraspråk A+B, Engelska och Matematik A.

   


Öppna föreläsningar

Linnéuniversitetet

Vill du se någon av de öppna föreläsningarna som varit? I så fall klicka här.Meritpoäng

Om du har antingen:


  • slutbetyg från svenska gymnasieskola från 2003 eller senare, eller
  • slutbetyg från svenska gymnasial vuxenutbildning med bara kurser enligt 2001 års kursplaner


OBS! Det finns övergångsregler som är viktiga att känna till, ta kontakt med mig eller läs mer på www.studera.nu där finns alla tillträdesregler!!

Räkna

Meritpoäng


Med det nya antagningssystemet till högskolan så har det blivit lite mer komplicerat att räkna ut sin meritpoäng.

Prova www.meritpoang.se

Poängsystem

i olika utbildningsformer

Studieteknik


Få värdefulla tips på hur du kan hantera och optimera din studieteknik.

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved

Foto: Hannele Bång