Information

AVBRUTNA studier måste intygas

Viktig information från CSN.

 

ANSÖKAN externa utbildningar

Blankett

 

BIBLIOTEKSTJÄNSTER

Behöver du tillgång till databaser och e-tidskrifter, kontakta studiebibliotekarien på kommunbiblioteket.

 

BOENDE

Tips på boende under studietiden

 

BOKA lokaler

Du kan själv boka lokaler med hjälp av First Class. Alla lokaler finns under ikonen - Lärcentrum- Bokning av resurser LC. Kansliet har företräde att ändra bokningar vid salskrockar.

 

BÖCKER

Studerande på svenska för invandrare, särskild vuxensutbildning och grundläggande vuxenutbildning har rätt till lån av läromedel under studietiden.

Studerande på gymnasienivå, YH och högskole/universitet bekostar själva sina läroböcker/kurslitteratur.

 

DATORANVÄNDNING

Tillgång till datorer i Lärcentrums lokaler.

Användarkonto: För att använda datorerna på Lärcentrum måste du ha ett användarkonto. Detta konto får du på IT-avdelningen efter det att du skrivit under en ansvarsförbindelse. Kontot du får gäller även som inloggning mot First Class.

Du kan ladda ner ansvarsförbindelsen här

 

ENKÄTER

Generell Lärcentrum-enkät

Svenska för invandrare -enkät (klar v24, v50)

Uppföljning efter avslutad utbildning

 

FIKA/Mat

Tillgång till fullt utrustat pentry med kaffeautomat, kylskåp och mikrovågsugnar. Lunchkuponger finns att köpa till skolmatsalen belägen ett stenkast från Lärcentrum. Alternativt serveras en enklare lunch på Te-centralen, Malgomajskolan 1.

 

FIRST Class

Länk för inloggning till Vilhelminas First Class: http://firstclass.vilhelmina.se/Login/

Behöver du hjälp med inställningarna?

Klicka här

 

FRÅNVARO, oplanerad

Är du frånvarande två gånger i rad utan giltig orsak, informerar din lärare studievägledaren för åtgärd. Du riskerar din plats på utbildningen genom upprepad frånvaro.

 

FRÅNVARO, planerad

Planerar du att vara ledig från utbildningen använder du ledighetsansökan.

 

FÖRSÄKRING

Alla studerande vid den kommunala vuxenutbildningen omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Läs mer i informationsblanketten.

 

INDIVIDUELL studieplan

Som deltagare inom sfi, särvux, grundvux och gyvux ska du ha en individuell studieplan. Studievägledaren ansvarar för att planen upprättas och är aktuell.

Din lärare och du som studerande svarar tillsammans för individuell kursplanering. Kursplaneringen ligger till grund för studieplanen.

 

KOPIERING/Utskrift

Kopiering för eget bruk kostar 1 kr/kopian.

Utskrift via dator är avgiftsfri.

 

KRISHANTERINGSPLAN

Krishanteringsplan

 

KRÄNKANDE behandling

Plan mot kränkande behandling

Anmälan kränkande behandling

Plan hot om våld

MINILÄRCENTRUM

I fjällbyn Saxnäs finns lokaler för studerande, ett så kallat "minilärcentrum" med datorer och videokonferensmöjligheter.

 

SAMARBETA.SE

Skapa konto och registrera dig på kurs i Samarbeta.se. Läs mer här! I menyn högst upp "Börja här".

 

PARKERING/Motorvärmare

Parkeringsplatser finns intill byggnaden samt vid Malgomaj 3, 200 m nordöst om Lärcentrum.

Vid behov av motorvärmare kontakta:

Malgomajskolan exp. 0940- 142 22, 142 24

Hembergskolan exp. 0940- 141 90

 

PRÖVNING

Om Du vill göra prövning skall Du i god tid fylla i blanketten Ansökan om prövning och lämnar den till Kansliet.

Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs och prövningstillfälle och skall erläggas i förskott.

Anvisad lärare informerar om hur prövningen går till och rekommenderar litteratur. Prövning gäller alltid hel kurs.

I alla kurser krävs både skriftlig och muntlig prövning, i vissa även laborationer.

 

SCHEMAN

Grundläggande vux

 

Lapplandsvux

 

TEKNISKA resurser

Digitalkamera, riktigt bra ljudinspelare (för ex.vis intervjuer), konferenstelefon samt datorprojektor finns även att låna

 

TENTAMEN/Skrivning/Prövning

För samtliga studerande i kommunen kan tentamen göras på Lärcentrum, i vissa fall mot en avgift. Vid tentamen kontakta alltid först den berörda institutionen på universitet/högskola

 

TERMINSTIDER

Svenska för invandrare

Utbildning året runt

 

Grundläggande vux

Vt18 18-01-08 - 18-06-08

 

Lapplandsvux

Ht17 17-08-21 - 18-01-05

Vt18 18-01-08 - 18-05-25

 

TILLGÅNG till Lärcentrum

Du kvitterar ut en "tag" (plastbricka) för tillgång till Lärcentrum på kvällar och helger

LEKTIONSFRIA dagar 2018

 

Svenska för invandrare

 

2/1 - 4/1

29/3

11/5

22/6

v28 - v30

2/11

v52

 

SEMESTERSTÄNGT

 

v28 - v30

VAR SKA JAG BO?

STUDIESTARTSTÖD

STUDIESTARTSSTÖD

 

För att söka studiestartstöd behöver du:

 

* Vara mellan 25-56 år

* Vara arbetslös och anmäld hos AF, och varit arbetssökande i minst 6 månader.

* Ha kort tidigare utbildning

* Ha stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå

* Inte haft studiestöd de senaste 3 åren.

 

Dessa skolformer ger rätt till studiestartstöd :

 

* Utbildningar på grundskole- och gymnasial nivå på kommunal vuxenutbildning

* Allmänna kurser på grundskole- och gymnasial nivå på folkhögskola

 

Ansök HÄR

 

UTBILDNINGSSTARTER

FÖR SFI OCH GRUNDLÄGGANDE VUX 2018

 

Svenska för invandrare

Intag första måndagen i varje månad

 

Grundläggande vuxenutbildning

Intag 1 v2

Intag 2 v11

Intag 3 v35

Intag 4 v42

 

VALIDERING

Validering handlar om att erkänna och tillvarata människors faktiska eller reella kunskap och kompetens oberoende av hur den förvärvats. Det handlar om kunskaper man har skaffat sig i arbetslivet, i studiecirkeln eller på sin fritid

Läs mer om validering >>

 

VIDEOKONFERENS

I Lärcentrums lokaler finns videokonferensutrustning för kontakt mellan lärare och studentgrupper samt lektioner/föreläsningar. Videokonferensstudios kan även bokas för egna träffar i mån av tillgång.

 

Är du studerande vid den kommunala vuxenutbildningen eller läser mot högskola/universitet har du möjlighet att använda Lärcentrums lokaler.

SE ALLA VÅRA UTBILDNINGAR I

ALFABETISK ORDNING

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved